Setkáváte se ve své praxi s tak těžkými případy, jako je případ Nely, kterou pachatel hodinu znásilňoval a mučil? 

Musím říci, že případ paní Nely je extrémně náročný, ale bohužel s některými z paní Nelou popisovaných zkušeností se setkáváme i u případů našich klientek. Často se jedná o zneužívání v dětství či dospívání, kdy žena svou zkušenost vůbec neohlásí, vytěsní ji a je jí opět dostupná až ve chvíli, kdy se v životě setká s nějakým spouštěčem, který vzpomínku vyvolá.

Bývají pachatelé potrestáni?

Máme bohužel i případy brutálního násilí, kde i přesto, že žena napadení nebo kontinuální sexuální týrání nahlásila, tak pachatel pro nedostatek důkazů nebyl odsouzen.  Stává se také, že pak sama žena čelí stíhání z křivého obvinění. To jsou pak velmi těžké případy sekundární viktimizace (druhotného poškození), kdy se žena se svou traumatickou zkušeností dlouhodobě vyrovnává.

Můžete popsat, co prožívá žena v okamžiku, kdy je takto trýzněná? 

To, co paní Nela popisuje, že prožívala ve chvílích, kdy ji pachatel trýznil, je běžnou reakcí na akutní ohrožení. Ve chvíli, kdy je člověk vystaven tak těžkému traumatizujícímu zážitku, tak je jednou z přirozených obranných reakcí našeho těla jakési odstřižení, oddělení od současného prožívání. Naše klientky to popisují jako stav, kdy měly pocit, že mohly vystoupit ze svého těla, protože jinak by útok nepřežily. Tento obranný mechanizmus může přetrvávat i s odstupem času. Pokud nemůže být traumatická zkušenost zpracována, může se stát, že tento prožitek náš mozek úplně vytěsní, zamkne, ale společně s ním i naše emoce, naše prožívání.

Jak se mění psychický stav oběti v dalších měsících a letech?

Může dojít k rozvinutí posttraumatické stresové poruchy, kdy dotyčná osoba často nemůže plně prožívat své pocity, její nervový systém je v permanentní pohotovosti, často se objevují noční můry, poruchy spánku, flashbacky, nemůže se na nic soustředit, je v neustálém napětí. Prožívá pocity smutku, beznaděje, bezmoci, zmaru, cítí obrovskou úzkost. Často pak může takový stav vyústit i v sebevražedné myšlenky, či pokusy.

Tady byl důsledek děsivé zkušenosti skok z okna jako pokus o sebevraždu. Je toto vyústění podle vašich zkušeností časté? 

Jak jsem již uvedla, i sebevražda může být jedním z extrémních řešení, které vyústí z dlouhodobého těžkého stavu bezmoci a smutku, a je to jedna z možností,  kterou se  i naše klientky v rámci prožívání zkušenosti sexuálního násilí zabývají. V rámci psychoterapeutického procesu bychom se tomuto tématu nikdy neměli vyhýbat, vhodná odborná intervence může často zachránit život.

Jak těžké je se s takovým traumatem vyrovnat a jde to vůbec?

Zkušenost se sexuálním násilím patří k nejtěžším traumatizujícím zážitkům, které zasahují naši celkovou emoční, tělesnou i duševní integritu a je velmi obtížné, ne však nemožné, se s takovou zkušeností vyrovnat. K tomu je však zapotřebí včasná a leckdy také dlouhodobá odborná pomoc a podpora specialistů na problematiku sexuálního násilí. 

Paní Nela se rozhodla svůj příběh zveřejnit se všemi detaily. Může toto veřejné svěření se pomoci, ať už jí, nebo jiným obětem?

Toto je čistě individuální záležitost každého, kdo má zkušenost se sexuálním násilím. Rozhodně vždy doporučuji tento krok velmi zvážit, protože to, jak případ uchopí média a postaví se k němu laická i odborná veřejnost může mít velmi zatěžující dopad na prožívání konkrétního člověka.

Pomůžeme Nele?

Pro Nelu vznikla dobročinná sbírka na platformě Donio. Peníze budou použity na bezbariérový být, který by mohl být částečně upraven pro její potřeby. Pokud by se vybralo více peněz, budou využity na vybavení bezbariérového bytu, nájemné, fyzioterapie a psychoterapie, případně na zakoupení lepšího vozíku pro usnadnění mobility.

Kam se obrátit o pomoc?

Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem

Infolinka  na telefonním čísle 777 012 555, a to dva dny v týdnu: každé pracovní úterý od 17 do 19 hod. a každý pracovní čtvrtek od 19 do 21 hod.

Organizace Persefona

Telefonní linka pomoci: 737 834 345, PO-PÁ 9:00 - 17:00

545 245 996, PO-PÁ 9:00 - 17:00

Linka bezpečí

Telefonická linka pomoci: 116 111

 Česká feministka chce reformovat sexuální výchovu: „Polovina dospívajících se ve škole nic nedozví."

Fotogalerie
9 fotografií

Video
délka: 19:47.24

Česká feministka chce reformovat sexuální výchovu: „Polovina dospívajících se ve škole nic nedozví“ Markéta Volfová, Lukáš Červený