Jak mohou senioři bojovat s psychickými obtížemi?

Pokud cítí, že propadají bezmoci a ztrácejí chuť k životu, je namístě se o to s někým podělit. S kýmkoliv, ke komu chová dotyčná osoba důvěru. K psychickému zdraví jistě může pomoci nevěnovat příliš pozornosti pravidelnému zpravodajství, které je v dnešních dnech skoupé na pozitivní zprávy. Dále může pomáhat věnovat se tomu, co vám dělá dobře – podívat se na oblíbený pořad, poslechnout si oblíbenou relaci, zajít si na procházku, číst si.

A co byste nedoporučil?

Co naopak určitě nepomáhá, je zahánění chmur alkoholem nebo jinými návykovými látkami a uzavírání se do sebe. Užívání alkoholu zhoršuje psychický stav a může i vést ke zkratkovitému jednání.

Kam se mají obrátit, když upadají do depresí?

Namístě je kontaktovat nejprve svého praktického lékaře, který by měl být schopný se s nimi o tom citlivě pobavit a v případě potřeby předepsat léky nebo odkázat na další pomoc – psychiatra, psychologa, jiné místně dostupné služby. Pokud mají nějaké obavy, o tom, jak vše může probíhat, je možné se s dotazy telefonicky obrátit na linky důvěry.

Kdy už volat sanitku?

To je určitě namístě v případě započatého pokusu o sebevraždu, nebo pokud se obáváte, že je daná osoba sama sobě nebezpečná. V takové situaci je vhodné nenechat dotyčného o samotě a odstranit potenciálně nebezpečné věci z jeho okolí. Pokud se vaše podezření o sebevražedných myšlenkách či plánech potvrdí, motivujte vašeho blízkého ve vyhledání pomoci.

Jaké jsou možnosti?

Může volat na linku krizové pomoci nebo vyhledat krizové centrum. Ujistěte ho, že na to není sám. Nabídněte mu oporu a pomoc s vyhledáváním. Zajděte s ním do krizového centra. Najděte společně psychoterapeutickou či psychiatrickou pomoc.

Kam zavolat o pomoc?

Linka seniorů Elpida: 800 200 007, denně od 8.00 do 20.00, bezplatně.

Linka důvěry krizového centra: 284 016 666, 24 hodin denně, zpoplatněno běžnou sazbou operátora.

Linka první psychické pomoci: 116 123, 24 hodin denně, bezplatně.

Linka důvěry SENIOR TELEFON: 800 157 157, 24 hodin denně, bezplatně.

Web NUDZ s radami pro lidi s psychickými obtížemi ZDE

Jak se zachovat při setkání s člověkem, který se pokusil o sebevraždu?