Jen v Česku žije odhadem 900 tisíc lidí, kteří zneužívají psychoaktivní léky, jako jsou opioidní analgetika, sedativa a hypnotika. Ztráta kontroly nad léky je ale problémem i větší části populace.

Není lék jako lék

Pokud je řeč o lécích, měli bychom rozlišovat mezi třemi hlavními kategoriemi. Mezi nejznámější a nejužívanější patří medikamenty tlumící bolest. Druhou skupinu představují prášky na spaní. Posledním zástupcem jsou tzv. benzodiazepiny, tedy léky, které patří k nejnávykovějším farmaceutickým přípravkům a u zdravých lidí fungují jako drogy.

Hodný sluha, zlý pán

To, že v případě bolesti sáhneme po rychlém zdroji úlevy, neznamená, že jsme drogově závislí. Pokud ale užíváme léky častěji, měli bychom se mít na pozoru. Tělo si na přísun účinných látek rychle zvykne a příště to již nemusí stačit. Překročení doporučených dávek může vést k návykovosti. Později se mohou projevit abstinenčními příznaky.

„Závislí v mnoha případech bohužel věří, že nadužívání léků je jaksi ospravedlnitelné. V tom vidíme hlavní nebezpečí,“ vysvětluje Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku, která provozuje bezplatnou Národní linku pro odvykání 800 350 000, jež kromě závislosti na alkoholu, cigaretách či drogách řeší také poradenství pro závislé na léčivých přípravcích.

Pozor na abstinenční příznaky!

Existuje celá řada abstinenčních příznaků, před kterými bychom se měli mít na pozoru. Mezi ty nejčastější patří například bolest hlavy, velká únava a celkový útlum organismu, způsobený nedostatkem potřebné látky v těle. Další změnou může být zhoršení kvality spánku, nebo naopak dlouhé stavy připomínající stav bezvědomí.

Závislí se mnohdy ztrácejí před očima a přestávají o sebe dbát. První varovné signály registruje nejen rodina, ale také kolegové z práce či přátelé. Je to právě okolí, které se snaží nelehkou situaci se svými blízkými řešit.

„Vzhledem k specifické povaze lékové závislosti počítáme spíš s tím, že se na nás budou obracet příbuzní či jiné blízké osoby nemocných,“ uvádí Kristýna Fišerová, adiktoložka Národní linky pro odvykání. Obecně je však dobré mít na paměti, že čím méně chemie do sebe sypeme, tím lépe nejen pro naše tělo, ale i pro nás samotné.

Už jen naučený pohyb dlaně k ústům a následné polknutí vás může uspokojit. I to je návyk, jako když vytáhnete cigaretu z krabičky... Mozek ten stereotyp prostě chce!
Autor: profimedia.cz

Adiktoložka Fišerová: Je to podobné jako u alkoholu!

Kdo patří mezi nejohroženější skupiny?

Mladší věkové skupiny, ale i lidé středního a vyššího věku. Užívají léky často tzv. na doporučení lékaře, proto pro ně také bývá obtížné pochopit, proč by se měli vzdát látky, která jim pomáhá. Rizikoví jsou senioři, kteří se v množství i druzích obtížně orientují. Další bojují s různými obtížemi, jako je např. nespavost.

Je závislost na lécích srovnatelná s jinými druhy závislostí (alkohol, cigarety)?

Ano, je nutné brát ji vážně a při léčbě je nutné, aby došlo ke komplexní změně životního stylu podobně jako u jiných závislostí. Musíme myslet i na to, že užívání léků dle pokynů lékaře přináší pozitivní důsledky. Což třeba u alkoholu není.

Jaké příznaky můžeme u závislých sledovat?

Jsou často podobné jako u jiných závislostí – zanedbávání zájmů a okolí, zvýšená tolerance a zvyšující se dávka, chuť a časté přemýšlení nad užitím léků. U závislosti na lécích, jako jsou benzodiazepiny, se může objevit zpomalenost, únava, podrážděnost.

Užívám dlouhodobě antidepresiva, jsem závislý?

Užívání psychofarmak podle pokynů lékaře je normální. V případě např. právě antidepresiv je důležité je kombinovat i s terapií a jinými intervencemi. O zneužívání či závislost by šlo v případě, že je člověk užívá za jiným účelem, nebo shání si je nelegálně či bere vyšší dávku, než doporučil lékař.

5 rad, jak nepodlehnout lékům

U léčiv vždy dodržujte předepsané množství.

 Zařaďte do svého života bylinky. Třezalka je vhodná při problémech se spánkem, zatímco heřmánek mírní stres.

Zkuste zahnat první příznaky bolesti sportem či kratší procházkou na čerstvém vzduchu.

Nesnažte se vyhnout lékům za každou cenu.

Pokud nemáte situaci pod kontrolou, nebojte se svěřit blízkým nebo kontaktovat odborníka.

„Otčíma odsoudili, matka měla problém s alkoholem a já nechtěla dát sourozence do dětského domova,“ říká Miluše Smékalová, která se postarala o své mladší sourozence.

Fotogalerie
4 fotografie