Pro pomoc při odvykání závislosti na nikotinu existuje řada pomůcek, cigaretka ke kávě, pivu či při setkání s přáteli je ve většině případů silnější lákadlo. Když se s ní snaží kuřáci seknout sami bez pomoci lékařů, uspějí podle statistik jen ve třech procentech. Po týdnu, dvou, měsíci začnou bafat dál. Jako důvod, proč by ráda skoncovala s výrobou cigaret společnost Philip Morris, uvádí její zástupce Petr Šebek zdravotní rizika.  V rozhovoru pro Blesk říká, že by se mělo přejít na bezdýmné výrobky.

Zastupujete výrobce tabáku a říkáte, že chcete přestat vyrábět cigarety. Opravdu stopnete výrobu?

„O snižování škodlivých účinků se mluví dlouhodobě u ilegálních návykových látek, nyní je potřeba tento princip převést i na drogy legální. Naším cílem je skutečně jednoho dne přestat vyrábět cigarety. Nahradit je bezdýmnými alternativami.“

Kdy chcete přestat vyrábět cigarety?

„Bez zásahu ze strany státu to nepůjde, celé je to také otázka načasování.“

Jak toho chcete dosáhnout?

„Máme pro veřejnost tři hlavní jednoduché výzvy. Pokud nekouříš, nezačínej. Pokud kouříš, tak přestaň. Pokud nedokážeš, nebo nechceš přestat, udělej změnu.“

V čem by ta změna měla spočívat?

„Změnit něco na sobě. Chceme informovat kuřáky, jaké mají možnosti a pomůcky k tomu, aby přestali. Nejlepší volbou, kterou může kuřák udělat, je zcela se zbavit se závislosti. Případně, pokud nedokáže přestat, chceme mu podat pravdivé informace, jaké možnosti vlastně má. Nabídnout nějakou lepší alternativu.“

Jsou alternativy opravdu přínosem? Stačí vzpomenout e-cigarety, v zahraničí jsou již hlášena první úmrtí jejich uživatelů...

„Bezdýmné produkty nehoří, tedy nevytvářejí kouř, proto by měly obsahovat mnohem nižší hladiny škodlivých a potenciálně škodlivých chemikálií než ty, které se nacházejí v klasické cigaretě. Samozřejmě je ale potřeba vědecky posoudit každý konkrétní výrobek, aby se zjistilo, zda tomu tak skutečně je. Bezdýmné alternativy jsou určeny pouze pro dospělé kuřáky, kteří by jinak pokračovali v kouření, a rozhodně nejsou bez rizika a obsahují návykový nikotin.“

Existují už nějaké výzkumy?

„V bezdýmných alternativách se nikotin uvolňuje zahříváním tabáku, nikoliv jeho spalováním. Nevzniká tedy kouř, ale aerosol, který obsahuje nikotin. Díky tomu, že se tabák jen zahřívá, uvolňuje se mnohem méně škodlivých látek. Tento princip byl objeven už v osmdesátých letech minulého století, ale teprve vývoj a miniaturizace technologií umožnily vytvořit životaschopný výrobek. A součástí je i vědecký výzkum, do kterého investujeme už zhruba dvacet let. Například v posledních jedenácti letech máme vědecké pracoviště ve Švýcarsku. Mimo jiné se tam porovnával vzorek dýmu z cigarety s aerosolem z IQOS a ukázalo se, že IQOS uvolňuje v průměru o 95 procent méně škodlivých látek než cigareta.“

Aerosol ale vzniká i při kouření již zmiňovaných e-cigaret... A uvádí se, že ve Spojených státech je potvrzeno nejméně 33 úmrtí, která souvisejí s jejich používáním.

„Ano, i u e-cigaret vzniká pára, ale zahříváním tekutiny s obsahem nikotinu a příchutí. Ačkoli se ve světě i u nás psalo, že zmíněné problémy lze svalovat na kategorii e-cigaret jako celek, instituce ve Spojených státech považují podle dostupných informací za hlavní problém acetát vitaminu E používaný do náplní e-cigaret s obsahem THC, a to ve výrobcích často pocházejících z ilegálního trhu. U našich vlastních výrobků ani u jiných legálně dostupných na našem trhu není díky regulaci důvod k obavám.“

Řekněme si ale, že nejlepší pro zdraví bude stejně přestat kouřit. Je to tak?

„Nezaměřujeme se pouze na kuřáky, ale i na jejich okolí. Rozhodnutí začíná v hlavě, ale člověk potřebuje také podporu okolí, ať už rodiny, partnera či ostatních blízkých. Pokud to nedokážete silou vůle, což nedokáže mnoho lidí, tak máte spoustu pomůcek. Oblíbené jsou nikotinové přípravky: náplasti, žvýkačky, pastilky, mikrotablety rozpouštějící se pod jazykem nebo nosní spreje. Poté existují i beznikotinové druhy tablet, ty jsou ovšem zpravidla na předpis.“

Co je UNSMOKE?

Jde o celosvětovou kampaň tabákové fi rmy Philips Morris, jejímž cílem je konec kouření běžných cigaret. Kuřáci, kteří se se svým zlozvykem nechtějí rozloučit, by měli používat jiné alternativy. Více informací o projektu UNSMOKE najdete na: www.unsmokeyourworld.cz