„Jelikož je rizikovost i postavení medu ve spotřebitelském koši vysoko, je kvůli tomu s odpovídající intenzitou kontrolován,“ vysvětluje četnost a pravidelnost kontrol SZPI její tiskový zástupce Radoslav Pospíchal.

Nevyhoví téměř polovina!

Podle kontrol SZPI byl v loňském roce nejproblematičtější právě med. „Z hodnocených šarží jich 46,3 % nevyhovovalo,“ dodává Pospíchal. Z celkového počtu loni odebraných šarží (81) jich nevyhovělo 40, u 16 šarží byla na obale uvedena jako původ medu Česká republika, ale z toho se u 5 šarží jednalo o med neexistujících společností.

Lžou i o původu medu

A jaké další prohřešky u výrobců medů SZPI odhaluje? „Zjišťujeme například klamavý geografi cký a botanický původ medu, nepovolené přídavky cizích cukrů, barviv nebo nižší aktivitu enzymu diastáza (parametr, jehož minimální limit stanovuje legislativa – pozn. red.),“ vyjmenovává tiskový zástupce SZPI. Mezi další provinění patří i vyšší obsah látky hydroxymethylfurfural (HMF), který může vypovídat o stárnutí medu nebo o přílišném zahřátí medu.

VIDEO: Mračna včel pokryla zaparkované auto. Zasahovat musel zkušený včelař

Video
délka: 01:47.62

Mračna včel pokryla zaparkované auto. Zasahovat musel zkušený včelař tv Joj