Pokud jste v tísni a nemůžete si vzpomenout na čísla záchranných složek, pomůže vám evropská linka 112. Dovoláte se tam bez signálu svého operátora, kreditu i SIM karty, a navíc zdarma.

Linku můžou využít lidé, kteří si nemohou vzpomenout na národní čísla 150, 155 a 158. Když potřebujete záchranku nebo policii, vznikne tu ale časová prodleva, než se hovor přepojí. Volají sem často ti, kteří neví, pro jakou záchrannou složku se rozhodnout. Linka 112 je určena k pomoci především při událostech většího rozsahu. Jednou z operátorek je i mluvčí hasičů Kateřina Suchánská (31).

Jaké dovednosti musí mít operátor linky?

„Musí projít odborným školením, psychogickými testy a vyšetřením. Musí být stresu odolní a trpěliví. Základem je správně klást otázky a vyhodnotit, zda se jedná o tísňovou událost. Protože je linka mezinárodní, je třeba znát minimálně anglický a německý jazyk.“

Co když jednu událost oznámí více svědků?

„Prvnímu operátorovi se ukáže na mapě ikona. Když zavolá další člověk, může se druhý operátor na mapu na již nahlášenou událost podívat. Vícenásobné telefonáty pomáhají zjistit bližší informace k případu. Je totiž možné, že první volající není přímo na místě, ale pouze poblíž.“

Jaká je první otázka operátora?

„Nejdůležitější je adresa. Pokud ji oznamovatel nezná, může pomoci kovový štítek s číslem, který je umístěný na lampě veřejného osvětlení. Ne všechny kraje však tyto štítky mají. Dále pomohou ulice, přejezdy, zastávky, mosty, památky nebo obchody.“

Co následuje?

„Musíme vědět, co se stalo, primárně nás zajímá, zda je tam někdo zraněný. Pak zjišťujeme podrobnosti, abychom věděli, koho na místo a s jakou technikou máme poslat.“

Dokážete určit přesnou polohu volajícího?

„Při hovoru se zobrazí přibližná oblast volání. Výseč záleží na operátorovi. U mobilů je to různé, ale pevnou linku dokážeme určit na metr přesně.“

Do jaké míry je volání považováno za zneužití?

„Záleží na případu, při omylu a následné omluvě se to neřeší. Pokud se dovolají děti nebo lidé, kteří nejsou v tísňové situaci, operátoři se jim snaží vysvětlit, kdy by volat neměli. Následná agresivita a opakování se ale už považuje za vyslovené zneužití, které se trestá.“

Jak to funguje v pražském středisku?

„U nás pracuje na jedné službě pro linky 112 a 150 celkem 15 operátorů. Provoz je nepřetržitý, služby se střídají po dvanácti hodinách.“

Je propojená americká linka 911 s linkou 112?

„Zkoušeli jsme na území Česka vytočit 911 a hovor se přepojí k nám.“

 VIDEO: Dozorčí stanice metra na Chodově se zachoval jako hrdina. Zabránil muži, aby skočil pod metro.

Video
délka: 00:52.57

Dozorčí stanice metra na Chodově se zachoval jako hrdina. Zabránil muži, aby skočil pod metro Aktu.cz