Pokud se jedná o operaci krátkozrakosti v rozmezí od -1 do - 10,0 dioptrií je technologie ReLex Smile bez diskuzí zcela nejlepší a nemá v bezpečnosti a stabilitě operace srovnání.

První zavedené technologie PRK či Lasek odstranily Bowmanovu membránu a povrchovou část stromatu. Operace spočívá v mechanickém (při metodě non touch laserem) snesení epitelu. Poté je evaporací odlaserována celá Bowmanova membrána a část stromatu dle počtu dioptrií. Čím více dioptrií, tím hlubší kráter a více fotonové energie. To je jasné. Na oku přijdeme o povrchovou inervaci, která je nejhustší na celém lidském povrchu a už nikdy zcela nedoroste. Čím více dioptrií, tím je ztráta tkáně větší. Po operaci se musí nasadit obvaz nebo kontaktní čočka. S tím souvisí riziko hojení ve smyslu jizvení, hypoinervace, pooperační nestability, infekce a vzniku suchého oka. Procento těchto komplikací se pohybovalo v našem souboru do 15 %. 

Autor: Refrakční klinika
                   

V současné době využíváme technologii PRK především jako terapeutickou u jizev na rohovce, při dokorekcích a operacích do jedné dioptrie, kdy ablace tkáně nepřesahuje několik mikrometrů a to pouze v části rohovky (centrum při myopii, periferie u dalekozrakosti).

Další posun v technologiích zaznamenaly technologie Lasik a Femto Lasik, kdy se vytváří v hloubce okolo 100 mikrometrů pod povrchem rohovky lamela, která se odklopí, fotonový evaporační laser odpaří tkáň potřebnou k úpravě dioptrií. Poté se lamela přiloží. Lamela s rohovkou nikdy nesrůstá a dá se velmi snadno odklopit a bohužel i utrhnout. Výhody proti technologii PRK jsou v přilnutí lamely ke stromatu, minimální bolestivosti, menším riziku infekce, nemusí se přikládat kontaktní čočka. Je rychlý návrat zrakové ostrosti.            

Nevýhody jsou ve spotřebování velkého množství energie při dioptriích již nad 3 dioptrie, přerušení povrchové inervace, vznik suchého oka a nestabilita výsledku nejsou tak významné jako u PRK , ale bohužel z anatomické podstaty operace vyplývají a v našem souboru 15 tisíc operací se vyskytují do 10 %.

Autor: Oční klinika Horní Počernice

Operace typu ReLex Smile zcela jasně překonává předchozí metody ve všech parametrech. Po počátečních rozpacích souvisejících spíše s obtížností metody pro operatéra a s nastavením nového nomogramu pro ablační počítačové vzorce, který je jiný než u předchozích metod a vyžaduje nejméně 100 a více zákroků, mohu s jistotou tvrdit, že operace je:

  • stabilní v čase a nedochází k posunu dioptrií
  • použitá energie je mnohonásobně nižší a zůstává stále stejná při – 1,0 nebo při – 10,0 dioptriích   
  • nevzniká suché oko                                                           
  • k návratu zrakové ostrosti dochází již do hodiny po operaci        
  • komplikace ve smyslu nespokojenosti se subjektivní zrakovou ostrosti nastala z celkového počtu 3700 operací u 4 klientů, což je pouhé jedno promile        
  • komplikace v souvislosti se zánětem jnastaly dvakrát                     

Všechny tyto komplikace byly úspěšně doléčeny.

V současné době jsme zavedli modifikaci této technologie Deep RS- více informací na našich webových stránkách Oční kliniky Horní Počernice www.ocniklinikahp.cz.