Řešení oční vady do 45 let:

Na oční klinice v Horních Počernicích nabízejí laserové refrakční zákroky rohovky pomocí dvou nejnovějších femtosekundových laserů metodou femtolasik nebo 3D lasik. Tyto operace preferují zejména lidé krátkozrací, většinou do 40 let věku, ale lze je podstoupit i pro odstranění astigmatismu a menšího stupně dalekozrakosti. V případě, že pro někoho není laserová operace vhodná, mohou zde lékaři navrhnout implantaci různých typů nitroočních čoček.

Autor: Oční klinika Horní Počernice

Řešení oční vady po padesátce:

Kolem 45. roku života nastupuje tzv. presbyopie neboli laicky řečeno „vetchozrakost“. Lidská čočka ztrácí totiž schopnost akomodace, a tak lidé v tomto věku nevidí bez brýlí do blízka, ačkoliv dosud viděli na dálku i blízko dokonale, třeba i díky předchozímu laserovému zákroku v mladším věku.

V této situaci má smysl pouze nitrooční zákrok, tedy odstranění lidské čočky a její náhrada umělou nitrooční čočkou.

Multifokální nitrooční čočka vám nabízí život bez brýlí. Opět umožní číst noviny, jídelní lístek v restauraci, psát SMS zprávy, pracovat s PC bez nutnosti hledat po kapsách brýle. V nabídce si klient může vybrat mezi bifokální, tedy dvojohniskovou čočkou, nebo čočkou trifokální, která má ohniska tři. V daleko větší míře implantujeme dnes čočky trifokální, které díky třetímu ohnisku nabízejí lepší vidění na střední vzdálenost.

Autor: Oční klinika Horní Počernice

Součástí současné špičkové nitrooční refrakční chirurgie je využití speciálního femtosekundového laseru, který nahradí v první fázi operace chirurga a provede namísto něj vstupní řezy v rohovce, otevření předního pouzdra čočky a její rozdělení a přípravu k odstranění z oka. Tato špičková metoda zvyšuje přesnost, bezpečnost a šetrnost zákroku. Oční klinika Horní Počernice disponuje tímto laserem jako jedna z mála v ČR a má největší soubor operací provedených za pomocí tohoto přístroje.

Autor: Oční klinika Horní Počernice

Nyní jako jediné pracoviště v České republice klientům nabízí další zdokonalení a zpřesnění operace. Klinika disponuje digitálním navigačním systémem, který ve spojení s laserem a pak i s operačním mikroskopem ideálně nastaví umístění jednotlivých řezů, rotaci a centraci nitrooční čočky. Výsledek operace je pak díky tomuto špičkovému přístroji zase o kus preciznější a klientovi přináší plnohodnotné vidění bez brýlí. 

Více informací naleznete ZDE!