Potměšil: Sociální příspěvky jsou směšné!

Příspěvek na pořízení motorového vozidla využívá i herec Jan Potměšil. Jen pořízení ručního ovládání do auta ale spolklo 80 tisíc korun. Příspěvek na mobilitu 400 Kč měsíčně je i podle slov jeho manželky Radky nedostačující. "Manžel kvůli práci často pendluje, jezdí třeba na otočku do Brna a zpět, takže částka je to spíše symbolická," říká.

Problém vidí herec Potměšil i v tom, že jako osoba ZTP/P nemůže čerpat auto na leasing. Aby totiž dostal příspěvek na pořízení auta, musí být auto skutečně jeho, ne leasingové společnosti. "Dobrou zprávou ale je, že po 20 letech manžel konečně získal vyhrazené parkování v ulici Celetná v Praze 1, kde hraje v divadle," dodala Radka.

Jak se ZTP/P prokazuje

Osoby s postižením se pro získání výhod musí prokazovat takzvanou S kartou s logem průkazu TP, ZTP či ZTP/P. Ta se vydává na základě přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.

O průkaz můžete zažádat na Úřadu práce, kde lze vyřídit i příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči. Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P náleží parkovací průkaz s evropskou platností, který získáte na obecním úřadě s rozšířenou působností. Průkaz nahradil staré modré tabulky se znakem vozíčkáře a nejde tak snadno zfalšovat jako stará varianta. Je na něm fotografie, podpis postiženého a je nepřenosný.

Takto vás budou posuzovat

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu se posuzuje podle zvládání základních životních potřeb. Jedná se o mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla

Na příspěvek mají nárok lidé s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a lidé s těžkým a hlubokým mentálním postižením.

Výši příspěvku vám určí na základě skutečných potřebných cest (důvody musíte doložit) a na základě příjmu osoby se zdravotním postižením, přihlíží se i k příjmům osob ve společné domácnosti a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům rodiny.

Parkovací průkaz pro invalidy
Autor: archiv Blesku

Maximálně vám dá stát na nákup motorového vozidla 200 000 Kč, a to jednou za deset let.

Vrácení daně při koupi vozu

Při nákupu vozu máte nárok na vrácení daně. Zažádat můžete až 3 roky zpětně od nákupu vozu a to na finančním úřadě. Součástí žádosti ale musí být rozhodnutí úřadu o přiznání příspěvku na nákup vozu, takže nejdřív si zařiďte ten a až pak kupujte vůz a žádejte o vrácení daně.

Zápis do registru zdarma

Zdravotně postižení mají zdarma zápis aut do registru vozidel i vydání řidičského průkazu. Ušetří tak 800 korun za zápis a 50 korun za řidičák.

Registrace přestavěného vozu zdarma

Vozidla po přestavbě i vozy autoškoly vyžadují speciální schválení technické způsobilosti. Postižení mají tuto registraci zdarma. Jinak by platili 1000 korun.

Příspěvek na mobilitu

Náleží vám, pokud jste zdravotně postižení – nezvládáte potřebu mobility nebo orientace, někam se pravidelně dopravujete, a nevyužíváte pobytové sociální služby (domov důchodců, domov pro postižené, zdravotnická ústavní péče atd.). Uživatelé pobytových služeb mají na příspěvek nárok pouze v případech hodných zvláštního zřetele. Každý měsíc vám pak přijde na účet 400 korun, které můžete využít třeba na benzín, jízdenky na MHD i jinak.

Jaké značky mohou invalidé použít?

Vyhrazené parkování

1517567:gallery:true:trueNa odboru dopravy v místě svého tvalého bydliště můžete zažádat o přidělení parkovacího místa. Na přidělení ale není právní nárok a záleží na rozhodnutí úředníků a obecní vyhlášce. Pokud uspějete, nemusíte platit ani poplatek za povolení ke zřízení parkovacího místa a poplatek za užívání veřejného prostranství. Hradíte si pouze vyznačení parkovacího místa.

Nepleťte si ale tento poplatek s parkovným. Na parkovné dostanete často jen slevu a někdy ani tu. Vždy totiž záleží na provozovateli parkoviště. Kupříkladu na Letišti Václava Havla parkovat zdarma můžete, v Brně ale ani na pozemcích města, pokud jsou obsluhovány elektronickým zařízením ne.

Nouzové stání

1517564:gallery:true:truePokud tím neohrožujete provoz, můžete bez postihu porušit značku zákaz stání a zastavit i tam, kde se to jinak nesmí. Dělat to ale můžete jen ojediněle a pouze na nezbytně nutnou dobu. I držitelům průkazu ZTP a ZTP/P může být v případě bránění v plynulosti provozu auto odtaženo.

Bez poplatku za vjezd

1517565:gallery:true:trueNa některých místech se platí poplatek za vjezd s motorovým vozidlem. Ten mají osoby s průkazem ZTP a ZTP/P zdarma. Jedná se často o historické části měst, nebo rekreační oblasti.

Jen zásobování … a ZTP

1517566:gallery:true:trueV ojedinělých případech, a pokud je to nutné, můžete projet i do míst označených zákazem vjezdu s dodatkovou tabulí opravňující k vjezdu jen zásobování, nebo dopravní obsluhu daného místa.

Dálnice zdarma

S průkazem ZTP a ZTP/P nepotřebujete dálniční známku pro jízdu po dálnici a rychlostní silnici. Platí to pro držitele průkazu a osoby blízké, kteří jsou vlastníci motorového vozidla a postiženého převáží. K prokázání vám nestačí jen parkovací průkaz, potřebujete především průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Pozor! Modré zóny jsou tabu

Pozor na modré zóny pro parkování rezidentů. Tady by vás mohli odtáhnout. Kupříkladu v Praze sice platí gentlemanská dohoda, že vozy s parkovací kartičkou za oknem se při krátkodobém stání neodtahují, ale žádná vyhláška vám nezaručuje, že se se zaparkovaným autem shledáte.

V zahraničí jsou výhody jiné

Přestože máte nový mezinárodní průkaz, v ostatních státech EU můžete stoprocentně počítat jen s možností parkování na vyhrazeném místě. Další výhody, jako je jízda po dálnici, se liší země od země a často i místo od místa.  Vždy se ale na aktuální úpravu zeptejte přímo na místě. Třeba policisty, nebo obsluhy parkoviště. Měli byste mít stejná práva jako místní.

Slovensko

Ani na Slovensku nemůžete využívat dálnice zdarma. Na nezbytně nutnou dobu můžete stát na zákazu stání (nikoliv zastavení). Na ulicích s poplatkem za parkování můžete stát zdarma na místech označených symbolem vozíčkáře. Můžete vjíždět a zastavovat v zónách vyhrazených pro obsluhu.

Rakousko1517571:gallery:true:true

Na většině placených míst v ulicích můžete parkovat bez poplatku a bez omezení času. Také na místech, která jsou zdarma, nemusíte dodržovat maximální dobu stání. Můžete parkovat a projíždět pěší zónou, ale pouze v časech vyhrazených pro obsluhu. Na většině veřejných parkovišť s výhodami nepočítejte.

Německo

Až 3 hodiny můžete parkovat na silnicích, kde byste jinak parkovat neměli. Třeba v rezidenčních zónách. Až 24 hodin můžete zdarma stát v ulicích s placeným parkováním a na parkovištích omezených časově. V době vyhrazené pro obsluhu můžete stát v pěších zónách. Některá veřejná parkoviště nabízí postiženým parkování zdarma.

Polsko

Zdarma a bez poplatku můžete stát v ulicích, kde je parkování zpoplatněno, ale pouze na označených místech. Pokud neblokujete provoz, můžete stát na obou stranách ulice tam, kde je jinak parkování omezeno na sudé a liché dny. Tam, kde je parkování zdarma omezeno časem, můžete tuto dobu překročit. Nevjíždějte do pěších zón! Na veřejných parkovištích s výhodami nepočítejte