* Zrušit pauzu na oběd?

NE

Zaměstnanci musí čerpat přestávku na jídlo a oddech v délce 30 minut nejpozději po 6 hodinách práce (mladiství už po 4,5 hodinách). Může být rozdělena i na menší části, ale jedna z nich musí trvat nejméně 15 minut.

* Nařídit očkování proti covidu?

VÝJIMEČNĚ

Očkování není povinné pro žádnou skupinu obyvatel. S ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci by však mohl stanovit povinnost očkování pro řádný výkon práce ve výjimečných případech, např. u zaměstnanců, kteří musejí často cestovat do rizikových zemí).

* Trvat na nošení roušek na pracovišti?

ANO

Záleží na podmínkách daného pracoviště. Pokud zaměstnavatel vyhodnotí, že je potřeba zaměstnance při výkonu práce chránit (např. kvůli nemožnosti dodržovat rozestupy), může na nošení ochranných prostředků trvat. Musí je ale poskytnout zdarma.

* Nařídit práci na home office?

NE

Na práci v podobě home office se zaměstnavatel může se zaměstnancem jen dohodnout, nelze ji jednostranně nařídit.

* Zakázat v pracovní době návštěvu lékaře?

NE

Zaměstnanec by měl podstupovat lékařská vyšetření mimo pracovní dobu. Pokud to nejde, měl by prokázat, že k lékaři nemohl jindy (např. kvůli provozní době lékaře nebo přidělenému termínu vyšetření). Musí to ale zaměstnavateli včas sdělit.

* Nařídit dovolenou ze dne na den?

NE

Dobu čerpání dovolené musí zaměstnavatel písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

* Zakázat využívat tzv. ošetřovné?

NE

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance po dobu ošetřování nebo péče o dítě mladší než 10 let (tyto situace vymezuje zákon o nemocenském pojištění, jde např. o úraz dítěte, uzavření školy nebo nařízenou karanténu).

* Nařizovat přesčasy?

VÝJIMEČNĚ

Přesčasy může nařídit jen výjimečně z vážných provozních důvodů. Maximální počet přesčasových hodin se ale řídí zákoníkem práce a nemůžou být každodenní součástí pracovního rozvrhu zaměstnance.

* Nařídit četnost návštěv toalety?

NE

Zaměstnavatel musí umožnit zaměstnancům přístup na toaletu podle jejich potřeby (s tím není v rozporu, pokud šéf např. ve výrobě trvá na tom, aby zaměstnanec odchod na toaletu předem hlásil, aby mohl být vystřídán).

* Strhávat peníze za pozdní příchody?

NE

Srážky ze mzdy jsou možné jen na základě zákona (např. povinné odvody ze mzdy) nebo dohody o srážkách (např. za stravenky). Šéf se nemůže sám rozhodnout, že zaměstnanci strhne peníze ze mzdy.

O čem se mlčí: Jaký vliv má pracovní prostředí na naši psychiku?

Video
délka: 36:39.48

O čem se mlčí: Jaký vliv má pracovní prostředí na naši psychiku? Videohub