Je pravdou, že spory na pracovištích se bohužel stále podceňují. Pro mnohé z nás prostě patří k normální pracovní atmosféře. Někdo nazývá mobbing jen novodobou záležitostí. Nenechte se mýlit. Spory o kompetence, závist, řevnivost, pomluvy, to vše se vyskytovalo i mnohem dříve.

Jak se projevuje?

Mobbing se projevuje různě. Může jít o zdánlivě neškodné nadměrné kontrolování úkolů, neschválení dovolené, neinformovanost či intenzivnější formy typu přehlížení, arogantního chování, slovních urážek a tak dále. Do mobbingu řadíme také sexuální obtěžování či fyzické násilí.

Na začátku může být obyčejný konflikt, který nebyl včas a produktivně vyřešen. Proto je třeba brát první náznaky, byť máte pocit, že o nic vlastně nejde.

Ne vždy se samozřejmě jedná o šikanu. Spory v zaměstnání byly a budou vždy existovat. Stejně jako nesympatie vůči některým kolegům nebo kolegyním. Jakmile se ale začnou dít systematicky, pak je zapotřebí zpozornět. Pokud se šikana opakuje minimálně jednou týdně po dobu šesti měsíců, pak není všechno v pořádku. Pokud si ale necháte vše líbit a nebudete v prvních fázích šikanu řešit, může vést mobbing až k chronickým zdravotním potížím.

Jak nebýt cílem šikany

Možná si to nebudete chtít připustit, ale obvykle jsou terčem mobbingu lidé, kteří neznají dobře svou vlastní hodnotu. Stejně tak opačně – trýznitelé jsou obvykle lidé, kteří jsou frustrovaní, kteří své nesplněné sny nedokážou kompenzovat nebo se s nimi vyrovnat, a proto se tak chovají. Šikanují většinou lidé, kteří arogancí překrývají svůj vlastní pocit méněcennosti či jiné osobní potíže, například závist a podobně. Vyberou si pak člověka, který se neumí bránit, a toho začnou terorizovat. Obvykle je to také člověk pasivnější, méně sebevědomý. Jediná rada tedy pro všechny podobné oběti zní: nesedět v koutě, nebát se konfliktu a začít se bránit. Ne nadarmo se říká, že nejlepší obranou je útok – v tomto případě to platí určitě.

Autor: Shutterstock

Co je dobré vědět

- Každý tyran má svůj vlastní způsob šikany. Může používat verbální, neverbální i praktické taktiky.

- Šikana je úmyslnou snahou o ponížení a poškození kolegů či jejich pověsti. Není to nárazová agrese ani legitimní kritika.

- Tyrani většinou vysílají varovné signály, když si vybírají své oběti. Důležité je proto jednat asertivně, což je může odradit od dalších útoků.

- Zlehčování nebo ignorování těchto varovných signálů může tyrana pouze podpořit v jeho úsilí.

- Oběť útoku tyrana si může ušetřit další útoky, udrží-li si kontrolu nad svým rozhodováním. Čím dříve stanoví hranice vzájemné komunikace, tím lépe.

- Manažeři, kteří se domnívají, že mají tyrana ve svém týmu, by měli jednat okamžitě. Vyčkávání by pouze tyrana podpořilo a znesnadnilo budoucí zásah.

 Hledáte nové zaměstnání? Navštivte webové portály www.jobs.cz a www.prace.cz