1. Práci vnímejte jako celek

Mnoho úspěšných manažerů na vysokých pozicích vám potvrdí, že je nutné myslet “out of box“. Že jste to nikdy neslyšeli? V podstatě jde o celkové vnímání a myšlení. Nezabývejte se proto drobnostmi a maličkostmi a zkuste přemýšlet koncepčně.

2. Důvěřujte

I jako šéf si musíte uvědomit, že nemusíte umět všechno. Dobrý šéf se snaží vytvořit tým podřízených, na které se může kdykoliv spolehnout a důvěřovat jim. Být šéfem neznamená, že máte vždy pravdu. Někdy nápady vašich podřízených můžou být lepší, než ty vaše. Na tom není nic špatného, ba naopak! Naučte se delegovat práci svému týmu a důvěřovat jeich schopnostem.

Autor: Shutterstock.com


3. Umět se prodat

Buďte si jistí, že o vašem pracovním postupu nebo získání vaší vysněné pozice bude vždy rozhodovat, jak se umíte prodat. A hlavně tuto zásadní vlastnost budete potřebovat po celou pracovní kariéru. Nebojte se proto naučit vyzdvihnout své silné stránky a dosavadní úspěchy. Rozhodně to nebudete znít nijak vychloubačně, když v krátkosti během pohovoru zmíníte to, co se vám již v práci podařilo. Pokud se nenaučíte komunikovat a přesvědčovat, je pravděpodobné, že to nikam nedotáhnete. Nebudete umět prodat svůj potenciál a tím pádem budete nedoceněný a neúspěšný.

4. Empatie

Dobrý manažer musí umět nejen rozdávat úkoly a mít autoritu u svých podřízených. Musí také umět ve správný čas projevit potřebnou dávku empatie. Lidé nejsou stroje a každý správný manažer by se měl umět vcítit do problémů svých zaměstnanců a umět jim ukázat tu správnou cestu. Takový manažer má potom u svých podřízených vždy větší respekt, než ten, který jen rozkazuje.

5. Ptejte se

Ano, někdy nemusí být vyslechnutá pravda zrovna to nejpříjemnější, ale věřte, že každá taková zpětná vazba vás posouvá dál. Stejně jako vaši podřízení během hodnotících pohovorů, i šéf potřebuje odezvu. Nezapomínejte se proto ptát na názory druhých. Schopní manažeři na to nezapomínají a pravidelně se svých podřízených ptají na názor. Už dávno totiž v úspěšných firmách a jejich týmech neplatí, že komunikace probíhá jen jedním směrem, tj. od manažera ke svým podřízeným.

 

Skvělé pracovní příležitosti najdete na webových portálech prace.cz a jobs.cz!