Jen vysoká inflace sama o sobě ale nejspíš ke zvýšení alimentů stačit nebude. Žádost je tak vhodné podpořit dalšími argumenty. „Při určení výživného totiž soud zohledňuje různorodé faktory – jak na straně dítěte, tak na straně povinného rodiče. Mezi ně samozřejmě patří i reálné zdražení např. nákladů na záliby, školu či vůbec základní potřeby,“ říká advokát JUDr. Ondřej Preuss z Dostupný advokát.cz.

Podle něj se dokonce v minulém volebním období lidovci snažili o automatické a pravidelné zvyšování o inflaci přímo ze zákona, jako je tomu např. v Německu, Francii, Španělsku, Švédsku nebo Finsku. Návrh ale neprošel. Advokát Preuss ale připouští, že při vysoké inflaci by si žádost o zvýšení výživného představit dovedl. „Nejsem si však jist, zda by to dobře fungovalo, neb by to byl rodič, kdo by si musel sám výživné počítat, a stejně by došlo patrně ke sporům,“ dodává.

Kdy je možné požádat o zvýšení?

Výživné nemusí zůstat stále stejné až do dospělosti dítěte. Stejně, jak roste dítě, se mění jeho potřeby a mění se i příjmová situace rodičů. To vše by se mělo ve výživném odrazit. „Výši výživného je možné měnit vždy, když se změní poměry buď na straně dítěte, na straně rodiče, který platí výživné, nebo na obou stranách,“ vysvětluje ing. Dagmar Vogtová z Vaše výživné.cz.

Příklady výše výživného
Autor: Zdroj: vaševýživné.cz

5 základních důvodů, proč požádat o více peněz

 1. Nástup do školky nebo školy  nebo školy

Zahájení školkové nebo školní docházky nebo nástup na střední školu nebo dokonce vysokou školu je velká změna nejen pro dítě, ale i pro rodinné účty.

2. Změna potřeb dítěte 

Čím je dítě starší, tím více výdajů je na něj třeba vynaložit. Podle oslovených odborníků dochází k nárůstu potřeb dítěte zhruba každé dva až tři roky.

3. Zlepšení příjmů

Dědictví, změna zaměstnání na výhodnější nebo zvýšení platu v tom stávajícím patři mezi důvody, kdy je možné podat žádost o zvýšení výživného.

4. Zájmy dítěte

Kroužky nebo sportovní aktivity dítě sice rozvíjejí, zároveň ale utahují rodině opasek. Změna zájmů dítěte, zdražení kroužků nebo nové finančně náročné záliby jsou důvodem k podání žádosti o zvýšení výživného.

5. Zdravotní stav 

Dlouhodobé zhoršení zdravotního stavu dítěte je nejen velkým náporem na psychiku, ale i peněženku. Chronická nemoc nebo postižení jsou také důvodem pro žádost o více peněz. 

Rada: Jde to i zpětně. O zvýšení výživného pro nezletilé dítě můžete požádat i zpětně, maximálně však za dobu tří let od zahájení soudního řízení.

Plnoletostí placení nekončí

Vyživovací povinnost rozhodně nekončí osmnáctými narozeninami dítěte. Povinnost platit výživné dítěti trvá až do doby, kdy je dítě schopno se samo živit, a končí většinou s koncem studia a nástupem do zaměstnání. Stejně jako vlastní příjem pak vyživovací povinnost ukončuje i potomkovo manželství. Zjednodušeně řečeno vyživovací povinnost »přebírá« nový partner. ■ U dětí těžce zdravotně postižených nebo plně invalidních trvá vyživovací povinnost rodičů doživotně.

Dokud studuje, rodič platí

Rodič, který má pocit, že jeho dítě studuje příliš dlouho, »zbytečně«, nebo střídá školy, by mu kvůli tomu rozhodně neměl přestat platit výživné! Hrozilo by mu trestní stíhání z důvodů neplacení výživného. Rozhodnoutío případném zániku vyživovací povinnosti musí v tomto případě soud. A není neobvyklé, že v takovém případě soud výživné naopak zvýší. Pravdou pak není ani obecně přijímaný mýtus maximální horní hranice 26 let, jelikož soud tyto věci posuzuje vždy individuálně.

Více peněz? Jde to i bez advokáta

Na obavy, že pokud podáte žádost o zvýšení výživného, nebudete mít dost peněz na poplatky, zapomeňte. Za žádost o změnu výše výživného se neplatí soudní poplatek. Jak postupovat při žádosti o víc peněz, radí odbornice na výživné Dagmar Vogtová z Vaševýživné.cz:

■ Najděte si původní rozsudek soudu a nechte si udělat kopie.

■ Návrh na zvýšení výživného podejte k tomu samému soudu, který vede dosavadní spis.

■ K návrhu přiložte kopii původního rozsudku.

■ Zdůvodněte, proč podáváte žádost na zvýšení výživného (popište, jak se změnily poměry u nezletilého dítěte či jeho rodičů)

■ Uveďte, jak by měla nově vypadat výše výživného

RADA: K návrhu můžete přiložit i další dokumenty, např. lékařské posudky, doklady o platbách za školní i mimoškolní aktivity atd. Přílohy nezapomeňte zmínit v návrhu.

Blesk Podcast: Je výchovná facka správná? Bloggerce se lidé svěřují s traumaty

Video
délka: 41:00.36
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Je výchovná facka správná? Bloggerce se lidé svěřují s traumaty Jiří Marek, Lukáš Červený