Jedinou možností, jak i po smrti rozhodovat o svém majetku, je závěť. Tam, kde chybí, rozhoduje zákon a přichází institut šesti dědických tříd. Podle odborníků se tím ale zbytečně zvyšuje riziko sporů mezi dědici. „Smrt bez závěti by měla být trestný čin,“ říká s nadsázkou advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

„Když neexistuje závěť, neprojeví zůstavitel svou pravou vůli. Riziko sporů mezi dědici je v takových situacích vyšší. Kvůli sporům mezi dědici pak velmi často dochází až k ohrožení majetkové situace pozůstalých osob a k trvalému narušení jejich vzájemných vztahů,“ vysvětluje.

Podle něj mimo jiné hrozí prodlužování dědického řízení, přičemž průtahy mohou zbytečně komplikovat správu a užívání majetku a ohrožovat živobytí pozůstalého partnera nebo nezletilých dětí.

Češi si ale problémy se smrtí bez závěti začali uvědomovat a počet sepsaných závětí se zvyšuje. „Závěti zažívají v poslední době doslova boom,“ potvrzuje Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Proč sepsat závěť

✔ předejdete možným sporům mezi příbuznými

✔ zamezíte dědění podle zákonných dědických tříd

✔ můžete majetek odkázat kamarádům nebo institucím

✔ můžete dědictví podmínit (např. tím, že dědic musí napřed dostudovat, apod.)

✔ zajistíte, že po vaší smrti majetek nepropadne státu

Zůstavitel je člověk, který pro případ své smrti přenechává jedné či více osobám (dědicům) podíl na pozůstalosti. Tedy na majetku, který po sobě zanechá.

Kolik stojí sepsání závěti

Závěť můžete sepsat s libovolným notářem nebo právníkem. Notáři mají pro její sepsání jednotnou cenu. Je tak jedno, zda odkazujete ojetý automobil nebo činžovní dům. „Závěť vám kterýkoliv notář sepíše za 2200 Kč, pouze v případě hodně komplikované závěti může být tato částka až o 1500 Kč vyšší,“ uvádí šéf notářů Neubauer.

Kdo a kdy dědí podle zákona

Pokud neexistuje závěť, rozděluje se pozůstalost podle pravidel dědické posloupnosti. Principem jsou tzv. dědické třídy a dělení pozůstalosti na poměrné části. „Použití zákonných pravidel může vést i k extrémním případům. Například vdova se stane spoluvlastníkem bytu – ve kterém žila celý život a který spadal do společného jmění manželů – společně se zůstavitelovou partnerkou, se kterou on žil poslední dva roky ve společné domácnosti,“ uvádí příklad z praxe advokát Pavel Strnad.

Autor: archiv blesku

Kdo je zůstavitel?

Zůstavitel je člověk, který pro případ své smrti přenechává jedné či více osobám (dědicům) podíl na pozůstalosti. Tedy na majetku, který po sobě zanechá.

Kdy všechno »zdědí« stát

Závěť lidé často sepisují ze strachu, aby po nich »nedědil« stát. „Stát dědí zejména v případě, kdy není žádného zákonného dědice (anebo dědicové dědictví odmítnou) a zůstavitel současně nesepsal ani závěť, kterou by pozůstalost či její část odkázal na nějakou osobu (nadaci apod.), anebo tak učinil neplatně,“ vysvětluje advokát Pavel Strnad.

Howard Hughes. Miliardář oslnil svými vynálezy i filmy svět, skončil jako nešťastný podivín

Fotogalerie
5 fotografií