Home office a zákoník práce

Home office lze označit jako formu flexibilního zaměstnávání, kdy zaměstnavatel umožňuje zaměstnanci pracovat z domova. Právní úprava práce z domova však není dostatečně řešena v žádném zákoně ani jiném předpisu. Zákoník práce v § 2 uvádí, že závislá práce musí být vykonávána na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Z toho lze vyvodit závěr, že zákoník práce připouští možnost dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ohledně výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele. Během home office vám stejně jako během normálního pracovního režimu náleží příplatek za noční práci, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí či příplatek za práci v sobotu či neděli.

Ušetřete na maličkostech

Práce z domova se jednoznačně projeví v nákladech na domácnost. Vedle výdajů za provoz pracovního počítače a další elektroniky je nutné počítat také s těmi za svícení a vytápění. I spotřeba vody výrazně stoupá, zejména například kvůli mytí nádobí či splachování. Jak tedy během home office alespoň trochu ušetřit? I malé změny vám mohou pomoci snížit spotřebu vody. Starší toalety spotřebují při jednom spláchnutí někdy až deset litrů vody. Můžete tedy využít tzv. automatický WC stop, šetřič vody, který se umístí přímo do nádržky toalety. Spotřebu elektřiny lze snížit například výměnou běžných žárovek za úsporné. Můžete se však také podívat na srovnání cen elektřiny na webových stránkách Srovnejto.cz a případně změnit dodavatele energií.

Na co máte nárok

Nákladů, které vám v souvislosti s home office v průběhu roku vznikají, je celá řada a zaměstnavatel má ze zákona povinnost hradit náklady spojené s výkonem práce. Pokud tedy pracujete v režimu home office, zaměstnavatel by vám měl hradit vynaložené náklady, jako je např. spotřeba elektrické energie a tepla, náklady na internet a další. Zaměstnavatel pak může hradit skutečně vynaložené náklady nebo může poskytnout tzv. paušál. Při využití paušálu je důležité dbát na to, aby byl v souladu se zákonem a zejména aby byl daňově uznatelný.