Kdo ho podává

Do 31. ledna 2020 musí daňové přiznání odevzdat každý, kdo vloni koupil, dostal nebo zdědil nemovitost, případně ji kolaudoval, přistavoval nebo hýbal s výměrou a změnil tak podmínky pro výpočet daně. Úřad pak vyměří daň a v průběhu května pošle složenku nebo mail.

Kdy se platí

Daň musí platit majitel nemovitosti, který je evidovaný v katastru nemovitostí k 1. 1. 2020. Získali jste nemovitost na konci roku 2019? Pak záleží na tom, kdy proběhl zápis do katastru. Pokud až letos, máte na podání přiznání 3 měsíce od konce měsíce, kdy proběhl zápis.

Kde seženu formuláře

Daňové tiskopisy si můžete stáhnout na stránkách Finanční správy ČR. Tam máte jistotu, že budou aktuální.

Jak se vypočítává

Výši částky ovlivňuje nejen rozloha pozemků nebo velikost bytu, ale i koeficient podle velikosti obce a místní koeficient. „Například majitelé více stejně velikých bytů v různých městech tak za každý byt platí jinou částku daně,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Výměru najdete ve smlouvě, koeficient na daňovém portálu.

Kam se podává

Na finanční úřad, v jehož obvodu působnosti nemovitost leží. Záleží tedy na poloze nemovitosti, nikoliv na trvalém bydlišti. Daňové přiznání můžete odevzdat osobně, poštou nebo elektronicky (daneelektronicky.cz).

Za zpoždění pokuta

Pokud majitel nemovitosti daňové přiznání nepodá včas, hrozí mu sankce ve výši 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení. Ta se ale začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání, tedy až od 8. února. Pokuta za opožděné podání daňového přiznání se navíc nevyměřuje v případě, že její výše nepřesáhne 200 korun.

Kdo platí daň u nájemního bytu?

Bydlíte v nájemním nebo družstevním bytě? Pak se o placení daně z nemovitosti starat nemusíte. „V těchto případech platí daň z nemovitých věcí vždy majitel nemovitosti. Stejně tak pak každoročně zdaňuje příjem z pronájmu v rámci daňového přiznání fyzických osob,“ říká M. Březina ze společnosti UlovDomov.cz

Jak vyplnit formulář?

Vyplnění čtyřstránkového modrého daňového formuláře není podle Gabriely Ivanco složité. „Na první stránce se uvádějí základní údaje, jako je jméno, adresa, rodné číslo či příslušné územní pracoviště finančního úřadu. Druhá strana daňového přiznání je věnována dani z pozemků.

Na třetí straně se uvádí konkrétní údaje k dani ze staveb a jednotek, zejména výměra podlahové plochy a příslušné koeficienty. Na čtvrté straně daňového přiznání se vypočte výsledná daňová povinnost, uvede se datum a daňové přiznání se podepíše,“ popisuje.