1. Nepřeceňujete „méně významná“ rizika

Předně je potřeba si uvědomit, že správně nastavené životní pojištění není alternativou ke spořícím produktům. Nemá ani sloužit k ochraně proti drobným úrazům. Když si zlomíte ruku, měla by vám stačit finanční rezerva. Životní pojištění má pomáhat v případě:

  1. dlouhodobé nemoci, tj. dlouhodobé pracovní neschopnosti;
  2. vážného onemocnění či trvalých následků úrazu;
  3. invalidity;
  4. smrti.

Pojistné plnění (tj. kolik peněz dostanete od pojišťovny) může být v řadech milionů.

2. Nepřeceňujte doplňková rizika

Doplňková rizika jsou vlastně extra balíčky, které si k pojistce připlácíte navíc. Řadí se k nim různé podoby bolestného (denní dávky). Tyto doplňky vám denně zajistí pár sto korun či tisícovek pro případ, že si třeba zlomíte ruku. Pojistné krytí doplňkového rizika versus cena za platbu doplňkového rizika je ovšem na pováženou. Doplňková rizika by neměla brát vaše peníze třeba na úkor pojištění invalidity z důvodu nemoci. Zlomená ruka vaši rodinu rozhodně neohrozí tak, jako např. invalidita způsobená lymskou boreliózou (přenáší ji klíšťata).

3. Nepodceňujte výši pojistného krytí

Promyslete si pečlivě, kolik peněz si můžete dovolit měsíčně dávat na životní pojištění. Od toho se bude odvíjet výše pojistného krytí za jednotlivá rizika. Přehnaně řečeno: pokud po smrti živitele(ky) rodiny inkasuje pozůstalá rodina 20 000 Kč, přestože se za pojistku platily tisíce měsíčně, někde se při zakládání pojistky stala chyba…

Potřeby rodiny se v čase mění. Dětí je víc, rostou, dospějí, vy stárnete. Jednou za čas se tedy ujistěte, jestli vaše pojistka reaguje na současné potřeby vaší rodiny. Výše pojistného krytí lze kdykoli upravovat.