Zimní měsíce jsou obdobím, kdy nejčastěji hrozí nebezpečí úrazu na neupraveném chodníku. „Obyčejné uklouznutí může mít za následek závažné zranění, které si vyžádá nejenom mnoho bolesti, ale možná i finanční problémy, pokud je zranění spojeno s dlouhodobou pracovní neschopností,“ říká právník Vladimír Gall z pojišťovny právní ochrany DAS. Pokud se ale rozhodnete požadovat náhradu škody, připravte si pevné nervy a neprůstřelné argumenty.

Jak postupovat po pádu?

Každý pád je nepříjemný, a to ani nemusí skončit zraněním. Pokud ale chcete »hnát« někoho k odpovědnosti a získat odškodnění, budete muset vynaložit značné úsilí. Jste to totiž vy, kdo musí prokázat, že úraz zavinil vlastník komunikace. 

Zkontrolujte svůj zdravotní stav

Jako první samozřejmě po pádu řešíte své zdraví i to, zda se k lékaři zvládnete dopravit sami nebo bude potřeba přivolat rychlou záchrannou službu. 

Pořiďte si fotodokumentaci

Pokud je to jen trochu možné, pořiďte si (nebo někoho požádejte) detailní záznam přesného místa, kde se vám úraz stal. Rozhodně zaznamenejte i stav chodníku v okamžiku úrazu.

Pokud opomenete pořídit fotografi ckou dokumentaci neprodleně po úrazu, může se stát, že později získané fotografie, byť přesně toho místa pádu, již nebudou dostatečně vypovídající. V zimě se totiž stav chodníku může měnit z hodiny na hodinu,“ vysvětluje Mgr. Vladimír Gall.

Navíc je možné, že mezitím někdo chodník uklidí. „V takovém případě se bude složitě prokazovat, v jakém stavu byl v okamžiku úrazu,“ dodává.  Je vhodné si i zaznamenat, kde přesně jste upadli, kolik bylo hodin, jak místo pádu vypadalo i jaké bylo počasí (mrzlo, sněžilo apod.).

Požádejte o pomoc

Pokud byl někdo svědkem vašeho pádu, požádejte ho, aby s vámi vyčkal do příjezdu zdravotníků. Nestyďte se. „Lidé jsou je ze zákona povinni poskytnout raněnému první pomoc. V případě, že to člověk odmítne, vystavuje se riziku trestní odpovědnosti,“ říká právník. Nezapomeňte si na svědka vzít kontakt (jméno, adresu, telefon nebo e-mail).

Vyžádejte si lékařskou zprávu!

Musel být váš úraz ošetřen? Pak si nezapomeňte od lékaře vyžádat lékařskou zprávu či jinou dokumentaci. A pozor! Pohlídejte si, aby bylo přímo v lékařské zprávě bylo uvedeno, že se jedná o ošetření po úrazu na chodníku.

Jde to i bez důkazů. Ale hůř!

Neměli jste ani pomyšlení na pořizování nějakých důkazů? Nebo vás dokonce záchranka odvezla v bezvědomí? Nezoufejte si! Odškodnění získat můžete, bude to ale o něco složitější. „Z lékařských záznamů je možné zjistit jména osob, které byly účastny výjezdu rychlé záchranné služby, a ty vám mohou poskytnout velice cenné svědectví. Tyto osoby doporučujeme kontaktovat co nejdříve a vyžádat si, ideálně písemné, vyjádření, ve kterém zhodnotí stav chodníku,“ radí právník. Čím déle budete s tímto otálet, tím je větší pravděpodobnost, že si okolnosti vašeho úrazu a zejména stav chodníku nebudou již přesně pamatovat.

Za chodník ručí majitel

Myslíte si, že za chodník odpovídá majitel přilehlého domu? Většinou to tak není. Za schůdnost chodníku odpovídá jeho majitel, tedy v drtivé většině případů obec. Ta také zajišťuje náhradu škody, pokud úraz vznikl skutečně kvůli závadě ve schůdnosti chodníku.

Schůdnost se musí kontrolovat

Aby se obec zbavila odpovědnosti za neuklizený chodník, musí prokázat, že nebylo v jejích možnostech závadu odstranit, zmírnit, nebo na ni alespoň upozornit. „Ani po obci, která drtivou část chodníků vlastní, nelze spravedlivě požadovat okamžité zajištění schůdnosti,“ říká právník Vladimír Gall. Zákon přitom nestanoví lhůtu, do kdy musí být chodník posypán nebo jinak upraven.

„Někdy tato lhůta může být určena obecně závaznou vyhláškou obce, a pokud není, přihlédne se ke všem okolnostem nastalé situace,“ uvádí právník. Nestačí ale, aby měla obec např. sjednánu smlouvu o úklidu chodníků. Musí kontrolovat, jestli se o schůdnost chodníků »nasmlouvaná« společnost řádně stará.

VIDEO: Právník ze společnosti Vaše nároky.cz Petr Novák hovořil v pořadu Epicentrum na téma zimní úrazy a náhrada škody.

Právník ze společnosti Vaše nároky.cz Petr Novák hovořil v pořadu Epicentrum na téma zodpovědnost za škody a úrazy v zimě. Vpravo moderátor Bohuslav Štěpánek.
Právník ze společnosti Vaše nároky.cz Petr Novák hovořil v pořadu Epicentrum na téma zodpovědnost za škody a úrazy v zimě. Vpravo moderátor Bohuslav Štěpánek.
Autor: Blesk:Michal Protivanský/CNC Michal Protivansky/CNC