Pojištění bychom také měli upravit, pokud se výrazně změní naše příjmy – tak, aby stále řešilo situace, kdy bychom se pro zdravotní situace ocitli dočasně nebo trvale bez svého původního příjmu. A dalším momentem je i změna naší pracovní a zájmové činnosti – pokud např. začneme dělat nějaký rizikovější sport nebo pokud se z administrativní práce přesuneme do jiné profese s vyšším rizikem úrazu.

Pokud bychom své životní pojištění takto neupravovali, vystavujeme se riziku, že až nastane situace, kdy z něj potřebujeme dostat výplatu, zjistíme, že tato výplata není k naší současné situaci dostatečná. I bez velké změny v životě doporučujeme schůzku s poradcem aspoň jednou za dva roky, i malé změny se mohou nasčítat nebo nabídka pojišťovny vylepšit.

Důležitou informaci o tom, jak pojištění plní svůj účel, přináší likvidace pojistných událostí. „Každý pracovní den vyplácíme ze životního pojištění téměř 10 milionů Kč, za úraz plníme přes 50 % všech škod do 36 hodin od dodání podkladů klientem, za složitější invaliditu do 8 dní“, dokladuje práci likvidátorů v Kooperativě Ondřej Poul.

Ondřej Poul
Autor: Kooperativa

Samozřejmě se najdou i případy, kdy nemá klient na pojistné plnění nárok. Nejčastějším důvodem je, že hlásí událost, na kterou vůbec pojištěn nebyl. Druhým nejčastějším důvodem je to, že k události došlo ještě před začátkem pojištění. „Proto jsme pro klienty připravili názorný přehled navrhovaného pojištění, který mu vysvětluje, k čemu je konkrétní pojištění dobré a proč mu ho doporučujeme. Pokud přesto naše doporučení odmítne, dostává od nás upozornění, že jím sjednané pojištění by mohlo být v případě nešťastné události nedostatečné“, představuje novinky při sjednávání pojištění Ondřej Poul.   

Nahlášení události on-line je dalším užitečným nástrojem, jak urychlit výplatu pojistného plnění. „Naše webová aplikace klienta celým procesem provede tak, aby na nic nezapomněl, připomene, které lékařské doklady má přiložit, případně ho upozorní, že u nás má další starší pojištění, na které úplně zapomněl“, vypočítává výhody on-line hlášení Ondřej Poul.