V některých případech se z finančních důvodů vyplatí odložit o něco, a to třeba jen o pár dní, odchod do důchodu.

1. Důchodového věku dosáhnete až třeba v březnu 2020, ale zaměstnání ukončíte ke konci roku 2019.

Neodcházejte do důchodu o pár měsíců dřív, jinak budete mít krácený důchod. Nechcete-li, nebo nemůžete-li už pracovat, nechte se na zbylou dobu evidovat na úřadu práce (lidé nad 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců). Doba, po kterou pobíráte podporu v nezaměstnanosti, se do důchodu započítává.

2. Několik dní strávených v práci »navíc« může zvýšit váš předčasný důchod.

Například paní Unavená chce odejít do předčasného důchodu před Vánocemi – 1. 12. 2019, což je o 737 dní před dosažením řádného důchodového věku. Její osobní vyměřovací základ je 31 642 (doba pojištění je 41 let).

Pokud by vydržela pracovat ještě 18 dní, měla by důchod vyšší o 475 korun. Srážka za předčasný odchod by totiž byla jen za 8, a nikoliv za 9 započatých 90denních úseků chybějících do dosažení žádného důchodového věku.

Kdy do důchodu?

Kdy do důchodu?

3. Je výhodné ukončit celý rok pojištění, i když to znamená o něco »přesluhovat« – zvyšuje to penzi.

Například paní Unavená, která má osobní vyměřovací základ 31 642, dosáhne 1. 12. 2019 důchodového věku. Bude jí ale ještě chybět 20 dní do získání 43 roků pojištění. Pokud se rozhodne posunout o 20 dní datum odchodu do důchodu, bude brát penzi o 475 korun vyšší.

Jak dlouho musí trvat pojištění?

Jak dlouho musí trvat pojištění?

4. Příjmy pro důchod se započítávají za celé kalendářní roky.

Kdo odejde do důchodu v roce 2019, bude mu penze vypočtena z výdělků za roky 1986 až 2018. Pokud máte nárok na důchod koncem letošního roku, ale máte tento rok výrazně vyšší příjmy, odložte odchod na začátek roku 2020. Jen tak budou vyšší výdělky za rok 2019 pro důchod zohledněny.

VIDEO: Expertka radí, jak stárnout efektivně.

Video
délka: 06:59

Důchod se může stát peklem. Expertka (69) radí, jak stárnout aktivně David Budai, Lukáš Červený, Pavel Kříž