Odpuštění dluhu zní sice dobře, ale tak úplně jednoduché to není. „Osobní bankrot neboli oddlužení musí povolit soud a jsou pro to velmi přísné podmínky„Jen podání žádosti je velmi náročné a soud návrh často odmítne, byť jen kvůli formálním chybám,“ upozorňuje prezident Exekutorské komory ČR Jiří Prošek.

Proklepnou majetek

Pokud o osobním bankrotu uvažujete, tak vězte, že soud po vás bude chtít »do puntíku« vyčíslit váš současný majetek i nynější a předpokládané příjmy v horizontu budoucích pěti let. Pávě po dobu těchto pěti let pak budete muset pravidelně splácet věřitelům a to tak, abyste umořili alespoň 30 % dluhu. Splácí se buď formou splátkového kalendáře, nebo konkursem – prodejem majetku dlužníka.

Pomůže oběma

„Pokud soud oddlužení povolí, tak je to především z toho důvodu, že majetek dlužníka a jeho příjmy zjevně nepostačují a nebudou postačovat k zaplacení všech dluhů,“ uvádí Prošek.Jde tedy hlavně o to uspokojit věřitele alespoň částečně a zároveň pomoci dlužníkovi, aby s dluhem nežil zbytek života.

Fakticky to probíhá tak, jako kdyby exekuce trvala pět let. Sráží se ze mzdy, případně dlužník přijde o všechen majetek a po pěti letech musí mít zaplaceno alespoň 30% dluhu a náklady na insolvenčního správce, což činí minimálně 60 tisíc korun. Po dodržení těchto podmínek, je dlužníkovi zbývající dluh vymazán.

Pravidla pro vyhlášení osobního bankrotu:

* Dlužíte minimálně dvěma věřitelům

* Jedná se o dluhy, kde jste ve zpoždění více než 30 dní

* V době podání návrhu nesmíte být podnikatelem a dluhy nesmí z více než 30 % pocházet z podnikatelské činnosti

* Musíte mít takový majetek či příjem, abyste v příštích pěti letech poplatili alespoň 30 % závazků

* V uplynulých pěti letech jste si neodpykával trest za majetkovou trestnou činnost

Jaký je rozdíl mezi exekucí a osobním bankrotem?

EXEKUCE 

* řídí se exekučním řádem      

* řízení zahajuje soud na základě návrhu věřitele   

* Dluh se vymáhá dle zákona např. srážkou ze mzdy, obstavením účtů, prodejem majetku...   

OSOBNÍ BANKROT

* řídí se insolvenčním zákonem

* oddlužení povoluje soud na základě návrhu dlužníka

* Dluh je uhrazen v momentě, kdy je splaceno alespoň 30% z přihlášených pohledávek. Splácí se 5 let. Může se přistoupit i ke konkurzu – prodeji majetku dlužníka.

Důležité: Není to únik před exekucí!

Pokud soud povolí dlužníkovi oddlužení, neznamená o, že se exekuce ukončují. Nadále trvají, nelze je však provést. Soudní exekutor tedy nemůže realizovat vydané exekuční příkazy. Rozmyslete si, zda podáte návrh na oddlužení čistě účelově – soudy takovým případům s železnou pravidelností nevyhovují, celá exekuční anabáze se tak pro vás jen protáhne.