Finanční úřad k daňovému přiznání nové vlastníky nemovitosti nevyzývá, vše si musíte ohlídat sami. To znamená, že si daň sami vypočítáte, uplatníte případné osvobození a vyčíslíte jeho výši.

Při vyplňování postupujte podle »Pokynů k vyplnění přiznání k dani z nemovitosti«, které jsou součástí tiskopisu a nezapomeňte přiložit všechny potřebné dokumenty jako výpis z katastru, stavební povolení, doklad o dědictví či darování, kupní smlouvy.

Pozor, pokud jste už zaběhlí poplatníci, složenka vám přijde automaticky, ale pokud jste v minulém roce dělali třeba nástavbu nebo přistavovali patro, mění se vám výměr a musíte se přihlásit znova!

xx

Podle čeho se daní?

* Daň z nemovitostí má dvě části: daň ze staveb a pozemku. Obě se zdaňují jinak, proto společně s přiznáním daně z nemovitosti vyplňujete i samostatný list k dani z pozemků a staveb.

* Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období.


* Jestli zdaňujete byt nebo samostatný nebytový prostor, je základem daně výměra podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru v m2 vynásobená   koeficientem 1,2.

Kde vzít formuláře?

Kromě klasického papírového formuláře z finančního úřadu najdete formuláře všech daňových přiznání na internetových stránkách české daňové správy ZDE v záložce »Daňové tiskopisy«. Elektronické formuláře daňových přiznání naleznete na daňovém
portálu ZDE , kde lze formulář rovnou i vyplnit za pomoci jednoduchého průvodce a případně i elektronicky odeslat.

Nejčastější otázky o dani z nemovitosti

1. Do kdy musím podat přiznání k dani z nemovitosti?
Každý, kdo ke dni 1. 1. 2012 koupil, zdědil, prodal
nebo zkolaudoval nemovitost, případně u něj
došlo k jiné změně, musí podat přiznání k dani
z nemovitosti do 31. 1. 2012.

2. Daň jsem platil už vloni a neproběhla u mě žádná změna. Mění se pro mě něco?
Ne. Automaticky vám přijde složenka. Správce daně by vám ji měl zaslat do poloviny května.

3. Co když mi složenka nepřijde?
Daň musíte zaplatit, i když vám složenka nepřijde. Daň můžete uhradit bezhotovostně, pro uhrazení daně můžete použít běžnou složenku typu A, která je k dispozici na všech poštách nebo můžete daň zaplatit v hotovosti na pokladně finančního úřadu. Pokud nevíte, kolik byste měli platit, a nepřišla-li vám do poloviny května složenka, obraťte se pro získání informací na finanční úřad, v jehož obvodu se vaše nemovitost nachází.

4. Do kdy musím daň z nemovitosti zaplatit?

Pokud je vaše daň z nemovitosti nižší než 5000 korun, musíte ji zaplatit najednou, a to nejpozději do 31. května 2012. U částek vyšších než 5000 korun je daň splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2012. Chcete-li i vyšší částku uhradit najednou, můžete tak učinit do 31. 5. 2012. Pokud provozujete zemědělskou výrobu a chov ryb, pak daň musíte zaplatit rovněž ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. srpna 2012 a 30. listopadu 2012.

xx

5. Co se stane, když přiznání nepodám včas?

Pokud si tuto chybu uvědomíte, co nejdříve ji napravte. Když se totiž opozdíte o více než pět pracovních dní, dostanete pokutu automaticky. Výše pokuty činí 0,05 % stanovené daně za každý den
prodlení. Maximální výše je 5 % stanovené daně. Počítejte ale s tím, že minimální výše pokuty činí 500 Kč.

6. Co když s výší vyměřené daně nesouhlasím?

Proti vyměření daně můžete podat odvolání na příslušném finančním úřadě.

7. Koupil jsem nemovitost v lednu, co s daňovým přiznáním?
Daňové přiznání se podává podle stavu vždy k 1. lednu příslušného roku. Jestliže jste se tedy v průběhu roku stali vlastníkem nemovitosti, přiznání k dani z nemovitosti podáváte až další rok.