Agentura snížil tzv. rating, neboli hodnocení země ze stupně A+ na A. Důvodem je podle jejích odborníků předpokládaný pomalejší hospodářský růst země a také nestabilní vláda. Právě to jsou totiž faktory, které znamenají, že země nebude schopna snižovat svůj dluh. Křehká politická situace v zemi navíc podle odhadů agentury omezí reakceschopnost místních úřadů na nové ekonomické výzvy.

Rating zemí vytváří nezávislé agentury, které posuzují a porovnávají platební schopnost podniků i států. Mezi nejprestižnější ratingové agentury patří právě Standard & Poor´s, Moody´s nebo Fitch IBCA. Pomáhají investorům a analytikům, aby si udělali představu o míře rizika různých finančních investicí.

V důsledku sníženého hodnocení Itálie oslabilo také euro. "Dokud byly problémy jen v malé ekonomice, jako je Řecko, dalo se to zvládnout. Nepříznivé prognózy ohledně velké italské ekonomiky ale vedou i k tomu, že se mluví o možném pádu eurozóny," vysvětluje ekonom Vladimír Pikora z v nezávislé poradenské společnosti Next Finance.

V důsledku oslabeného eura klesá i koruna, která je na Euru závislá. "Je pravda, že tento vývoj může mírně zvednout ceny surovin a pohonných hmot," říká ekonom Pikora. "Na druhou stranu by tento trend neměl být nijak dramatický, takže se nemusíme zase tolik obávat," dodává Pikora.

Americký dolar, který je v době krize v eurozóně investory považován za jistotu, naopak zpráva o sníženém ratingu Itálie posílila.

Česká republika si na rozdíl od Itálie v srpnu letošního roku vysloužila lepší hodnocení u stejné ratingové agentury.Standard & Poor's zlepšila ratingové hodnocení ČR u dlouhodobých závazků v cizích měnách o dva stupně a výhled ČR označila za stabilní.