Kineziologie pracuje s faktem, že náš mozek funguje jako počítač, který koordinuje činnost svalstva. Naše svaly jsou signalizátorem centrálního nervového systému.

Metodou One Brain lze pomocí jednoduchého svalového testu získat přesné a spolehlivé informace o klientovi a jeho problému na úrovni vědomí, podvědomí i buněčné paměti. Do buněčné paměti se zapisuje každá zkušenost člověka. Ve stresových situacích (jež nás provázejí v čase prenatálního vývoje, při porodu, dětství i v dospělosti) se může odpojit 75 i více procent mozku. Neurologická reakce na negativní informaci nabývá formu neurologické blokády.

Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoli logicky myslet. Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, např. alergie, bolesti hlavy, zad, různé typy závislostí a fobie, nejvíce se One Brain zaměřuje na dyslektické poruchy.

Kineziologie se nezabývá chorobami. Tato metoda pracuje s prožitými negativními zážitky a se stresem, který je s nimi spojen. Emoce, které přitom prožíváme, nepříznivě ovlivňují naše fyzické i psychické zdraví, některé z nich ani nepovažujeme za tak vážné, abychom jim připisovali vinu za náš současný stav, ale v momentě jejich prožívání v dětství nebo v dospělosti, byly pro nás dostatečně traumatické na to, aby byly zodpovědně za vzniklé problémy.

Vzhledem k tomu, že současná věda dokazuje, že většina problémů souvisejících s fyzickým zdravím vzniká v důsledku rozladění psychiky, možnosti použití této metody jsou prakticky neomezené. Kineziologie nenahrazuje lékařskou péči, ale odstraňuje prvotní příčinu problému, který vznikl zablokováním toku energie v důsledku prožitého stresu.

KINEZIOLOGICKÉ ODBLOKOVÁNÍ ŘEŠÍ:
- dyslektické a dysgrafické problémy dětí a dospělých
- stres vzniklý náročným povoláním
- pracuje s odstraněním psychických bloků po traumatických zážitcích (smrt blízké osoby, nehody aj.)
- řeší bolesti hlavy, zad a kloubů
- do určité míry odstraňuje různé druhy závislostí a fóbií
- odstraňuje stres u dětí z prenatálního období a porodu, jeslí, školek, školní docházky a pobytu v nemocnici (do 3let věku dítěte se pracuje přes matku)
- terapie je určená i vašim domácím mazlíčkům (pejskům, kočičkám, opeřencům aj.) _ pracuje se přes prostředníka a řeší se traumata ze zranění, autonehod, operací a ohrožení jiným zvířátkem