Ze statistik vyplývá, že za rok 2019 došlo na území Česka k 2730 takovým kolizím, při kterých zemřelo sedm lidí a 485 bylo zraněno. Nejvyšší počet nehod tramvají s auty a chodci hlásí Praha, Brno a Ostrava. V roce 2020 jsou zatím statistiky příznivější. Od ledna do června došlo k 828 nehodám se zraněním 128 osob a bez ztráty jediného lidského života. „Při porovnávání údajů nehodovosti je však nutné vzít v úvahu jejich částečné ovlivnění vyhlášením nouzového stavu,“ vysvětluje Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh, která připravuje kampaň Ty to zvládneš – Setkání s realitou. Příčin dopravních nehod s účastí tramvaje a motorového vozidla je hned několik. Mezi ty časté patří nepozornost řidiče a také neznalost pravidel silničního provozu. „Pokud jede tramvaj po tramvajovém pásu v úrovni vozovky, může na něj řidič vjet při objíždění, předjíždění či pokud nemá dost místa mezi okrajem vozovky a tramvajovým pásem. Jestliže je však tramvajový pás nad či pod úrovní vozovky nebo od vozovky oddělený, může ho řidič přejíždět jen příčně a v místech k tomu přizpůsobených,“ objasňuje jednu z mnoha situací na kolejích Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh. „Největším problémem při střetu tramvaje s autem je jejich váhový nepoměr. Poškození auta bývá mnohem rozsáhlejší, dochází k poranění nejen končetin, ale i hlavy a hrudníku. Následná rekonvalescence je poté dlouhá a často mají lidé trvalé následky,“ potvrzuje Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Autor: archiv

O kampani

Asociace Záchranný kruh realizuje kampaň Ty to zvládneš, ve které představuje inovativní instruktážně analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod. V tomto projektu představuje kampaň divákům unikátní spojení reálných záběrů složek záchranného systému ze zásahů společně s analýzou nehod a preventivně emotivním sdělením z úst záchranářů. Díky analytické části a výpovědím záchranářů zasahujících na místě události seznamuje diváka jak s průběhem zásahu, tak hlavně s důvody vzniku nehody a zejména pak specifikací chyb. Kampaň zdůrazňuje rizika chování na silnici s cílem snížit počet dopravních nehod na minimum.

O Fondu zábrany škod

Kampaň „Ty to zvládneš – setkání s realitou“ je financována z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Fond je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky záchranného systému a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.