O vozidle prodávající prohlašuje, že je v pořádku, ale v kupní smlouvě je uvedeno, že neručí za stav tachometru a původ vozidla a každá důležitá součást jako motor, podvozek, převodovka nese znaky opotřebení a je nutná jejich výměna či oprava. Budu mít problémy s případnou reklamací?

„Pokud takovouto kupní smlouvu podepíšete, dáváte najevo, že jste si vědom toho, že vozidlo je ve velmi špatném technickém stavu, a dosáhnout úspěšného vyřízení případné reklamace bude nejspíše velmi obtížné. Prodávající se bude hájit tím, že vozidlo bylo při koupi ve špatném technickém stavu, o čemž jste byl srozuměn, a proto za reklamovanou vadu neodpovídá.“

Po koupi vozidla jsem zjistil, že vozidlo má stočený tachometr a že ke stočení došlo v době, kdy automobil byl ve vlastnictví prodávajícího. Co mám dělat?

„Stočení tachometru co nejdříve písemně reklamujte u prodávajícího, kdy zároveň uveďte, zda požadujete slevu z kupní ceny, nebo zda chcete odstoupit od kupní smlouvy – to při stočení v rámci desítek či stovek tisíc kilometrů. Zároveň můžete prodávajícího upozornit, že pokud vám nevyjde vstříc, tak budete nucen se obrátit na orgány činné v trestním řízení. Nevyřeší-li se věc, obraťte se na soud.“

Měsíc po koupi vozidla jsem zjistil, že nefunguje topení. Můžu si nechat automobil rovnou opravit ve svém servisu a pak jen požadovat po prodávajícím proplacení faktury za opravu?

„Nechat si opravit vadu vozidla bez vědomí prodávajícího nedoporučuji. Pokud tak totiž učiníte, lze důvodně očekávat, že prodávající reklamaci zamítne. Při reklamaci totiž musíte postupovat v souladu s právními předpisy, tedy musíte vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji zjistil, oznámit prodávajícímu. Ten musí mít možnost vadu posoudit a následně vyčkat na ukončení reklamačního řízení.“

Zakoupil jsem si ojeté vozidlo od prodávajícího, který není podnikatelem. Nyní chci reklamovat vadu. Bude muset prodávající vyřídit moji reklamaci do 30 dnů, nebo tato lhůta pro něj neplatí?

„Pokud jste si zakoupil vozidlo od prodávajícího, který je fyzickou osobou a není podnikatelem, tedy u jeho označení v kupní smlouvě není uvedeno IČ, ale pouze datum narození, tak se na reklamační řízení nevztahuje zákon o ochraně spotřebitele. Proto prodávající nebude muset vyřídit reklamaci do 30 dnů. V případě nákupu od fyzické osoby nepodnikající proto doporučujeme si již v kupní smlouvě dohodnout maximální délku lhůty pro vyřízení vaší reklamace nebo se na této lhůtě domluvit při zahájení reklamačního řízení.“