Podle zákona na místech »ležících mimo pozemní komunikace« neplatí pravidla silničního provozu. Můžete tam tedy jezdit bez řidičáku, policie tu nemůže rozdávat pokuty ani body. Dokonce i když se dvě auta srazí, nejedná se o dopravní nehodu, ale způsobení škody.

Takovým místem je třeba parkoviště, jejichž majitelem není obec, ale soukromník – například supermarket. Ten také určuje, jak se na nich bude jezdit.

Podstatné je, jestli sem vede vjezd volný, nebo například přes závoru. V prvním případě (třeba obchody) jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kde platí pravidla silničního provozu.

Když se ale na plochu parkoviště dostanete jedině přes závoru, už vjedete na účelovou komunikaci neveřejnou a provoz na ní je plně v soukromoprávním režimu. Režim je dán provozním řádem. Nemůžete tu dostat pokutu od policie, stejně jako v areálu nemocnice, zemědělského družstva, sportoviště, v podzemních garážích a na dalších místech za závorou.

Takže jestliže zde uvidíte strážníka pokutovat za neoprávněné stání, nemá na to právo.

Území anarchie

Aby toho nebylo málo, najdeme i místa, kde neplatí vůbec nic. „Podle mého názoru nejsou pozemní komunikací podzemní parkoviště, ať už v obytných domech, supermarketech nebo kdekoliv jinde. A to i když jsou veřejně přístupná,“ vysvětluje třeba právník Tomáš Beran. Pravidla tam podle jeho názoru neplatí, tudíž nelze postihnout pokutou ani stání na místě pro invalidy.

Pět rad k provozu na soukromých parkovištích

1. Pravidla tady určuje majitel parkoviště.

2. Koukněte na provozní podmínky, než vjedete dovnitř.

3. Za závorou neplaťte pokuty!

4. Povinné ručení pojišťovny i v těchto místech téměř vždy uznávají.

5. Když si nejste jistí, volejte policii – ale nebude se jí chtít pokaždé přijet.