Ilustrující je včerejší zkušenost čtenáře Blesku Jaroslava K. z Pardubicka. Chtěl si otevřít datovou schránku, ale jeho počítač mu to nedovolil. „Vás by neodradilo, kdyby vás počítač varoval před nedůvěryhodným zdrojem?“ ptá se. To ovšem není jediná připomínka od chvíle, kdy byly datové schránky 1. 11. ofi ciálně spuštěny.

Problémy jsou, to připouští i ministr vnitra Martin Pecina, jehož resort je za schránky zodpovědný. Na včerejší tiskové konferenci nedostatky přiznal, ale věří, že se to brzy změní.

„Hlavně, aby firmy schránky neignorovaly,“ podotkl. Připustil ale, že pokud by byly velké problémy a firmy by si své datové schránky hromadně nevyzvedávaly, mohlo by dojít k novelizaci zákona a povinnost mít datovou schránku by pro ně mohla být odložena. Ovšem hned nato upozornil, že podle něj datové schránky i přes problémy fungují: „Ve středu v devět ráno už bylo vyzvednuto z datových schránek 52 % zpráv. Ve čtvrtek téměř 80 %.“

Systém povinných datových schránek pro komunikaci mezi úřady a fi rmami vznikl hlavně proto, aby stát ušetřil 200 milionů za poštovné a dohonil ty, kteří se rádi schovávají před pošťákem nesoucím dopis s modrým pruhem. Ovšem fi rmám se asi moc nechce začít schránky používat. Mnohé nevyužily čtyři měsíce testovacího provozu, nevyzkoušely vstup do schránky, a teď nejsou připraveny. Bohužel problémy mají i některé úřady. Na soudech systém kolaboval, nenačítal adresy ostatních majitelů schránek nebo nepovoloval přidávat k zasílaným zprávám přílohy.

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo dotazy, podívejte se na www.datoveschranky. info nebo www.datapilot09. cz, kde jsou odborníci připravení vám pomoci. Pořídit byste měli i na informační lince.

Fotogalerie
2 fotografie


Co je datová schránka?

Elektronická schránka, podobná mailové, do které vám orgány veřejné moci posílají dokumenty. Od emailu se schránky liší tím, že můžete komunikovat pouze s orgánem veřejné moci a s právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku (ty je mají povinně). Datová zpráva, která dorazí do vaší datové schránky, plně nahrazuje doporučenou zásilku a zásilku určenou do vlastních rukou.


Řešení nejčastějších problémů:

Pokud obsahuje zaslané heslo znak #, který česká klávesnice nezná, je zapotřebí přepnout na anglickou – ovšem jen pro tento znak, pak vraťte českou.

➤ Přihlášení probíhá na internetové adrese https:// login.mojedatovaschranka. cz. Při zadávání prvotního hesla máte jen 5 pokusů, pak je vstup zablokován a vy musíte požádat o nové – například na Czech Pointu.

➤ Nelze najít adresy ostatních majitelů datových schránek, takže fi rma nemůže komunikovat s úřady? K dispozici je infolinka 270 005 200.

➤ Některé počítačové prohlížeče odmítají aktivovat účet a označují ho za rizikový – například Microsoft Internet Explorer a Mozi lla Firefox – podrobný návod na spuštění najdete na www. datoveschranky.info