Celkem italský antimonopolní úřad známý jako AGCM rozjel proti zmíněným cloudovým úložištím šest vyšetřování. Existuje totiž podezření, že jednání Applu, Googlu i Dropboxu porušuje italskou směrnici o právech spotřebitelů. Jde zejména o to, že firmy údajně zneužívají data uživatelů získaná z používání cloudů ke komerčním účelům, aniž by k tomu měly od lidí souhlas. 

TIP: EU zakázala webům vynucovat cookies. Souhlas k jejich užití musí být jednoznačný a dobrovolný

Úřadu také vadí, že společnosti neručí za ztrátu dat uložených na úložištích, přerušují poskytování svých služeb bez ohlášení předem a podmínky užívání si údajně mění za pochodu. V neposlední řadě AGCM kritizuje fakt, že ve stanovách převažuje anglický jazyk, což znevýhodňuje Italy, kteří jazykem nemluví. 

Speciální dodatek pak má Dropbox, kterého AGCM podezřívá z největšího množství prohřešků. Podle úřadu neuvádí dostatečně jasně, jak u něj lze odstoupit od smlouvy. Regulátor rovněž zkoumá jeho přístup k mechanismům mimosoudního urovnávání sporů. 

TIP: Slack podal v EU stížnost na Microsoft. Vadí mu údajné monopolní jednání

Jde o další ze série vyšetřování, které aktuálně v Evropě probíhají. V poslední době jich bylo proti technologickým firmám rozjeto několik, většina ze strany Evropské komise. Týkají se jak zneužívání dominantního postavení (například v případě Amazonu), tak právě nejčastěji zneužívání uživatelských dat (Google a jeho dřívější sběr lokačních informací).