V rejstříku se mezi tím objevila informace, že se dokonce kvůli 4,5milionovému dluhu nechal v poslední době zaměstnat. Konkrétně v umělecké agentuře Zdena. Ta za Taclíka pravidelně každý půl rok odevzdává soudu a také insolvenčnímu správci přehled příjmů.

Je to sakra málo

Ukázalo se ale, že agentura herci např. jeden měsíc nezaplatila nic, druhý zase jen 6000 korun. Na splátky v rámci insolvence mu tak loni některé měsíce šlo pouze 1478 Kč, a to je sakra málo na to, aby byli dostatečně uspokojeni všichni věřitelé. Dle rozhodnutí soudu má totiž Taclíkova měsíční splátka dělat minimálně 24 000 Kč!

Mimořádná platba

Každopádně herec loni do insolvence vkládal i mimořádné příjmy, pravděpodobně z různých natáčení. Šlo např. o sumu 70 000 Kč, jak vyplývá z rejstříku. Správce pak částku spravedlivě přerozdělil mezi věřitele. Marek už má v tuto chvíli za sebou více jak 4,5 roku v insolvenci a v roce pátém bude moci soud, v případě splnění podmínek, rozhodnout o jejím ukončení.

Potíže se splácením, herec stále mlčí

Taclík spadl do insolvence v roce 2018 a po celou dobu měl co dělat, aby plnil její podmínky. Měsíčně musí podle nařízení soudu posílat insolvenčnímu správci splátku ve výši 24 000 Kč, a to se mu např. v covidových letech vůbec nedařilo. „V roce 2021 mělo být z podnikatelské činnosti na účet majetkové podstaty pro účely oddlužení poukázáno celkem 288 000 Kč,“ napsal ve vyjádření insolvenčního správce s tím, že Taclík zaslal na účet jen 218 000 Kč. S hercem proto správce musel pořešit zaplacení dlužné částky. „Kontaktuje dlužníka s návrhem na vyřešení vzniklého nedoplatku na splátkách ve výši 70 000 Kč,“ stálo v dopise hercova insolvenčního správce Michala Janovce z firmy JK Insolv. Sám Taclík po celou dobu, co je v oddlužení, odmítá k tomuto tématu cokoliv říkat.

Video
délka: 04:54.52
Video se připravuje ...

Seroš X: Docent Reflex.cz

Fotogalerie
55 fotografií