Interpret hitů Navzdory hříchům nebo Ještě, že tě lásko mám, má na krku nepříjemné finanční peripetie. A to minimálně už od června 2020, kdy byl vydán exekuční příkaz k prodeji jeho haciendy. Potvrzuje to výpis z katastru nemovitostí.

Záznam z centrální evidence exekucí pak ukazuje, že exekuce byla zahájena 8. června 2020. Z pověření k jejímu provedení je patrné, že kamenem úrazu je dlužné výživné