Kdyby splnil přání svých rodičů, svět české televizní zábavy by zůstal o mnoho ochuzen. Čapkova maminka i tatínek by si bývali přáli, aby se jejich syn stal lékařem. Kvůli nevolnosti, kterou ale pozdějšímu dramaturgovi způsoboval pohled na krev, jejich očekávání mladý Václav nedokázal splnit. Místo toho ho profesní život zavedl do televize. A nejen do jedné. Václav Čapek spoluvytvářel pořady na veřejnoprávní České televizi, stejně jako i na soukromé televizi Nova. 

Vymyslel prý soutěž Hry bez hranic a nadšenci a fanoušci televizních her vděčí Čapkovi též za pořad Kolotoč, který na televizi Nova dlouhé roky uváděl Pavel Poulíček (45). V roce 1996 se Kolotoč dokonce stal nejsledovanějším televizním pořadem. Jeho dramaturg pak za odměnu, kterou obdržel, pozval celý štáb do hospody. Místo aby si peníze nechal, zaplatil za členy štábu veškerou útratu.

Byť byl jeho život úzce spojený s televizní tvorbou, Václav Čapek vystudoval lingvistiku. Díky tomu celoživotně nesnášel používání dnes už naprosto běžně užívaného slova moderátor. Měl ho totiž spojené s jeho původním použitím v oboru jaderné fyziky pro zpomalování jaderných reakcí. Pro televizní profesi důsledně trval na označení konferenciér.

Se svou ženou se Václav Čapek poznal během Českého amatérského festivalu jazzu v Přerově, který konferoval. Společně přivedli na svět dvě děti. Ani jeden z dramaturgových potomků se ale nevydal v otcových šlépějích. Syn se zabývá počítačovými systémy. Dcera se provdala do Řecka.

Fotogalerie
7 fotografií