Za podpis osudového dokumentu údajně nejstarší Slavíkova dcera obdržela v roce 2015 od táty jednorázové »odstupné« 100 tisíc eur, v přepočtu cca 2,6 milionu korun.

„Ona se jednou a provždy vzdala dědického práva smlouvou se zůstavitelem, tedy otcem, takže by neměla mít nárok na žádné dědictví,“ zní názor právníka Michala Janíka. Podle něj ale přece existuje jedna možnost, aby na na kus dědictví dosáhla.