O Slavíkově zahraničním účtu tušila už svého času komunistická StB. „Po dobu Gottova hostování v NSR nedošlo už k platbám na jeho tuzexové konto, takže je podezření, že veškerý příjem z NSR dostává Karel Gott do svých rukou a že si patrně zavedl u některého ze západních peněžních ústavů vlastní konto,“ píše se ve svazku, který na Gotta po jeho cvičné emigraci v roce 1971 Státní bezpečnost vedla.

Svého času na kontu musely ležet miliony marek. O tom se ale Mistr pochopitelně nikde moc nešířil a vše utajil i před manželkou Ivanou (43). Té o kontu řekl až v době, kdy mu začala dělat manažerku. Tehdy už ale na kontě byl jen zlomek té sumy. Miliony byly pryč...