Před sňatkem Tomáš Plekanec s Lucií Vondráčkovou uzavřeli předmanželskou smlouvu platnou po celém území České republiky. Ta tedy v případě současného rozvodu v Kanadě neplatí. Zpěvačka se chce nechat rozvést tam, jenže to hokejista pochopitelně odmítá.

A podle Plekancovy advokátky JUDr. Lenky Radoňové má hokejista velkou šanci na úspěch. "Oba dva nezletilí mají státní příslušnost České republiky, oba rodiče mají státní příslušnost České republiky, v souladu se zák. č. 91/2012 zákona o mezinárodním právu soukromém platí: Pokud pravomoc ve věcech vyživovacích povinností a ve věcech rodičovské odpovědnosti není upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie (a to v tomto případě není, neboť na danou věc se nevztahuje nařízení Rady (ES), ani není platně uzavřena příslušná smlouva o právní pomoci mezi ČR a provincií Quebec), je ve věcech výživy, výchovy a dalších věcech péče o nezletilé, včetně opatření k ochraně osoby a majetku, dána pravomoc českých soudů, jestliže nezletilý má obvyklý pobyt v České republice nebo jestliže je státním občanem České republiky, i když má obvyklý pobyt v cizině," vysvětlila právnička.

"Osobní poměry manželů se řídí právním státem, jehož jsou oba občany. Smluvená úprava manželského majetkového práva se řídí právním řádem, který byl v době sjednání úpravy rozhodný pro majetkové poměry manželů, tj.právním řádem ČR, výjimka je možná pouze dohodou. Pan Tomáš Plekanec výslovně odmítá, aby se majetkové poměry mezi manželi řídily právním řádem jiného státu," dodala Radoňová, která hokejistu zastupuje nově po předchozím advokátovi JUDr. Michalu Račokovi. Radoňová je v Česku považována za právnické eso, a tak má Plekanec vysokou šanci u rozvodu uspět.

VIDEO: Vondráčková o krachu vztahu: Rychlost rozchodu byla zběsilá!

Video
délka: 04:42.64

Vondráčková o krachu vztahu: Rychlost rozchodu byla zběsilá! FTV Prima

Fotogalerie
47 fotografií