Zpěvaččin vzdálený příbuzný a podnikatel František Vondráček, který s Lucií spolupracoval na kanadském filmu Hotel Limbo, zveřejnil na sociální síti dokument, ve kterém měl Tomáš nabízet Lucii alimenty ve výši 25 tisíc korun měsíčně na oba chlapce. Záhy se ale objevil na internetu druhý dokument hovořící o 60 tisících korunách měsíčně – 35 tisíc na staršího a 25 tisíc na mladšího! 

Blesk proto oslovil JUDr. Michala Račoka, jenž Plekance ve sportu zastupuje a návrh zpěvačce zasílal. A ten první šířený dokument označil za zfalšovaný! Lucii Vondráčkové jsem mailem a doporučeně zaslal dokument, který obsahuje nabídku přispívat pětadvacet tisíc korun na jedno nezletilé dítě a pětatřicet tisíc korun na druhého potomka,“ sdělil Blesku s Plekancovým výslovným souhlasem JUDr. Račok.

Vondráčková však tvrdí, že obdržela jen dokument s nabídkou 25 tisíc korun na obě děti. Druhý zmiňovaný dokument údajně přišel na e-mailovou adresu režisérky Martiny Adamcové (52) s tím, aby ho laskavě přeložila pro Lucčinu kanadskou právničku. „Alimenty na děti se vypočítávají z ročního příjmu otce. Podle přísných a spravedlivých tabulek ustanovených québeckým zákonem. Žena sama si nemůže nic diktovat,“ vzkázala za Vondráčkovou z Kanady její právnička.

Pro úplnost, podle informací z okolí Tomáše Plekance požaduje Vondráčková měsíční alimenty ve výši 30 000 dolarů a navíc 7 milionů dolarů. Dále také 100 tisíc dolarů jako náklady rozvodového řízení.

V čem se verze liší?

1. verze PODVRH

(jen 25 tisíc na obě děti)
Šíří: František Vondráček

„Váš manžel navrhuje, aby nezletilé děti byly svěřeny do Vaší péče s tím, že bude povinen přispívat k Vašim rukám na jejich výživu měsíčně částku 25 000 Kč. V souvislosti se soudní úpravou poměrů nezletilých dětí pro dobu rozvodu manželství není nutné upravovat soudním rozhodnutím i styk mého klienta s nezletilými, pokud mezi Vámi a ním dojde k dohodě o způsobu a rozsahu tohoto styku.“

2. verze SKUTEČNÁ

(celkem 60 tisíc na obě děti)
Platnost potvrdil: JUDr. Račoch

„Váš manžel navrhuje, aby nezletilé děti byly svěřeny do Vaší péče s tím, že bude povinen přispívat k Vašim rukám na jejich výživu měsíčně částku 35 000 Kč nezletilému Matyášovi a částku 25 000 Kč nezletilému Adamovi. Můj klient je mimo to připraven hradit veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti se vzděláváním Vašich dětí na školách jak v České republice, tak i v zahraničí.“

Fotogalerie
50 fotografií