Různí aktéři těchto „ranních hodin zpěvu“ se probouzejí v závislosti na tom, jak už pokročilo ranní svítání – rozhodující je přitom čas probuzení. Po procitnutí začínají samečci těchto druhů ihned zpívat. Jejich zpěv oznamuje ostatním samečkům, že je tento revír už obsazen, nebo naopak – pokud se jedná o svobodné mládence – slouží k přilákání samiček připravených k páření. Podle času, kdy se zpěv jednotlivých druhů poprvé ozve, získáme poměrně přesně fungující „ptačí hodiny“. Časové údaje přitom odpovídají letnímu času.

 

Kdo kdy vstává?

4.00 Rehek zahradní

4.10 Červenka obecná

4.15 Kos černý

4.20 Střízlík obecný

4.30 Kukačka obecná

4.40 Sýkora koňadra

4.50 Budníček menší

5.00 Pěnkava obecná

5.20 Vrabec domácí

5.40 Špaček obecný

Více informací a rad, jak přilákat a pozorovat ptáky, se dozvíte v aktuálním čísle Blesk Hobby. Časopis koupíte v každé trafice nebo si ho můžete v tištěné či elektronické podobě objednat v našem iKiosku ZDE.