Jak dosáhnout příspěvku na tepelné čerpadlo?

Pro získání státního dotace je třeba v řádném termínu podat přihlášku s fotodokumentací současného topného zdroje, revizní zprávu stávajícího kotle a souhlas všech spoluvlastníků nemovitosti. O dotaci lze ale žádat i zpětně, a to v případě, že byl kotel vyměněn od 15. července 2015.

Od 1. září do 31. října 2019 navíc můžete využít speciální akci pro rekonstrukce a kotlíkové dotace a vybrat si podlahové topení, zásobník teplé vody, nebo záruku 10 let zdarma. Pro novostavby i pro rodinné domy v programu kotlíkových dotací získáte klimatizaci v ceně.

„Nejjistějším způsobem, jak dotaci získat, je obrátit se na dodavatele, který vše zařídí. Našim klientům zajistíme veškeré služby spojené s podáním a vyřízením žádosti o dotaci, získáním odborného energetického posudku a kompletní montáže tepelného čerpadla,“ doporučuje Marek Bláha, ředitel společnosti IVT, předního českého výrobce a dodavatele tepelných čerpadel. Důležitým benefitem je také demontáž a odvoz starého kotle a jeho ekologická likvidace.

Autor: TEPELNÁ ČERPADLA IVT, s.r.o.

Společnost IVT Tepelná čerpadla, český výrobce a dodavatel tepelných čerpadel švédské kvality, poskytuje kompletní služby od podávání žádosti, přes vyřízení všech náležitostí až po kalkulaci a následnou výrobu a instalaci optimálního technického provedení.

Instalace tepelného čerpadla je stále častějším řešením při stavbě nebo rekonstrukci rodinných domů. Přechod z nevyhovujících kotlů na moderní způsoby vytápění podporují kotlíkové dotace, i bez nich je ale tepelné čerpadlo jedním z mála obnovitelných zdrojů tepla, který se vyplatí. V první a druhé vlně dotací tak nejčastěji nahradilo vytápění tuhými palivy a elektřinou v původních stavbách a je logickou volbou při výstavbě nových nízkoenergetických domů. Při propočtech návratnosti ceny za pořízení tepelného čerpadla je třeba zohlednit také čas strávený přípravou paliva a starostí o kotel do ceny vyrobeného tepla.

Na co se kotlíková dotace vztahuje a kolik peněz je z ní poskytováno?

Aktuální vlna kotlíkových dotací se vztahuje jak na nákup nového topného zdroje včetně instalačního materiálu, tak i na projektovou dokumentaci, instalaci, stavební práce a likvidaci starého kotle. Peněžní částku ale mohou čerpat pouze fyzické osoby na rodinné domy při výměně kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1 a 2. Podporována je výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, podle Státního fondu životního prostředí lze čerpat až 80 % nákladu z dotací do maximální výše 120 000 Kč.

Co vám výměna kotle na uhlí za tepelné čerpadlo přinese?

Díky čtyřem snadným krokům získáte tepelnou pohodu pro celou rodinu, čistý vzduch v domě i jeho okolí a upravený a snadněji udržovaný prostor místo kotelny a uhelny.

  1. Obraťte se na prověřeného a zkušeného dodavatele, společnost IVT Tepelná čerpadla.
  2. Zdarma posoudí, zda máte na dotaci nárok a doporučí optimální typ čerpadla pro vaši stavbu, stejně jako instalační firmu.
  3. Vyplňte a podejte žádost, společnost IVT bude sledovat termíny podání za vás. Pokud dotaci nezískáte, nemusíte nic platit.
  4. Schválení žádosti, instalace tepelného čerpadla a vyplacení peněz z dotace.

Podle Státního fondu životního prostředí České republiky bude ve třetí vlně kotlíkových dotací běžící od ledna 2019 mezi majitele rodinných domů rozděleno celkem 3,125 miliardy korun. Peníze jsou postupně čerpány na výměnu minimálně 30 tisíc starých kotlů na tuhá paliva a jejich náhradu tepelnými čerpadly, plynovými kondenzačními kotli nebo kotli na biomasu.

Více podrobností o tepelných čerpadlech a doporučení, jak čerpat kotlíkové dotace, naleznete na stránkách www.cerpadla-ivt.cz.