Jedna z nejčastějších drog v České Republice pervitin je syntetická látka, která je uměle vytvořena lidmi. Pervitin je jen jeden z názvů pocházejících a dál ho můžeme také znát jako drogu chudých, péčko, andělský prach, české zlato atd. Jeho skutečný odborný název je amfetamin, který se vyrábí z aktivních přísad různých léků na chřipku, za pomoci červeného fosforu, který je velmi hořlavý, žíravé kyseliny chlorovodíkové a jedovatých ředidel jako jsou toulen nebo aceton, ze kterých je postupně získána požadovaná droga.

Droga, která byla vynalezena již roku 1919 v Japonsku, se dostala do podvědomí až během druhé světové války, kdy byla užívána například piloty k udržení pozornosti. Na území Československa se pervitin vyrábí nelegálně již přes 50 let. Česko tak patří mezi největší producenty této drogy. I když je nelegální drogu užívat, v některých zemích je stále využívána k léčení některých chorob a příznaků.