Česká hymna je společným dílem Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla. Píseň byla původně složena pro divadelní hru Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Slova složil J. K. Tyl a hudbu, včetně menších oprav textu, František Škroup. Poprvé zazněla na divadelních prknech 21. 12. 1834. Píseň se tak líbila, že brzy zlidověla. Od roku 1918 byla přijata jako část československé hymny. Druhou část tvořila píseň Nad Tatrou sa blýska. Tato část byla slovenská.

V původním znění má píseň Kde domov můj dvě sloky. I když byla druhá sloka až do roku 1998 obsažena také v zákoně, není tolik známá a nepoužívá se. První sloka byla z původního znění mírně opravena. Archaická slova, jako např. stkví nebo jest, byla nahrazena současnými slovy skví a je.

Od roku 1992, po rozpadu Československa, je používána první část Kde domov můj jako národní hymna České republiky. Je to jeden z více státních symbolů a jak říká zákon, lze ji užívat pouze vhodným a důstojným způsobem.

První sloka

Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

Druhá sloka (není součástí oficiální hymny)

Kde domov můj?
kde domov můj?
V kraji znáš-li Bohu milém
duše útlé v těle čilém,
mysl jasnou vznik a zdar,
a tu sílu vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!