Úspěšná americká reality show, která je populární nejen v Americe, ale celosvětově. Televizní soutěž Kdo přežije (Survivor) je vysílána stanicí CBS od roku 2000. Na českých obrazovkách se objevila na stanicích TV Nova a Prima Cool. 

Soutěžící jsou vysazeni na pustém ostrově, kde bojují 39 dnů o 1 000 000 dolarů. Vždy je to 16 – 20 osob, které jsou rozděleny do dvou kmenů. Každý kmen má svůj název a barvu. Aby se soutěžící od sebe odlišili, nosí šátky barvy svého kmenu

Úkolem soutěžících je přežít celou dobu pobytu na pustém ostrově s málem jídla a pití ve společnosti cizích lidí s různými charaktery. První dny soutěže je potřeba postavit přístřešek, založit oheň a najít vodu a potravu. Jednotlivé kmeny mezi sebou soutěží o další potřebné věci jako např. nůž, křesadlo, deka atd. Probíhají také soutěže uvnitř kmenů o tzv. imunitu. Kdo získá imunitu, nemůže být ze soutěže po jedno kolo vyřazen. Každé tři dny proběhne tzv. kmenová rada, kde dochází k vyřazení jednoho soutěžícího ostatními členy daného kmenu. Takto se soutěžící vyřazují, až pak vznikne jeden kmen. Posledních 9, 10 nebo 12 soutěžících se při vyřazení ze soutěže stává členem poroty, která pak rozhodne o vítězi. Vítěz získá finanční odměnu a titul Sole Survivor (poslední trosečník).