Blíženci
Autor: CNC

Lidé narození 24. května jsou Blíženci.  


Svátek slaví Jana

  • Mužský protějšek: Jan
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Janička, Janinka, Janina, Janka
  • Původ: Jméno Jana je hebrejského původu. Pochází, stejně jako mužský protějšek Jan, z hebrejského jména „Jochanan“, které znamená „Bůh je milostivý“. 
  • Povaha: Jany jsou dobré matky a hospodyně. Nemají rády nespravedlnost a snaží se chránit slabší.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení Raka, Ryb, Berana, Vah a Vodnáře.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Založení Betlémské kaple

Stavba původní Betlémské kaple byla započata 24. května 1391 a v roce 1394 byla dokončena. Jejími zakladateli jsou bohatý kramář Jan Kříž a významný dvořan Jan Hanuš. Hlavním účelem byla výstavba místa určeného výhradně pro kázání v českém jazyce nikoli pro bohoslužby, což oba pánové výslovně zakotvili do zakládací listiny.

Betlémská kaple je místem, které je úzce spjato s osobností mistra Jana Husa, který v ní v období od roku 1402 - 1413 kázal a zároveň byl jejím duchovním správcem a postupně zde také vznikají kořeny reformního husitského hnutí.

Biblický název „betlémská“ (dům chleba) měl svůj důvod. V kapli se kázalo slovo boží jako duchovní pokrm pro nasycení vědomostí křesťanů. 

S činností kaple byla spjata i výuka studentů Karlovy univerzity, kde Hus působil jako rektor.

Betlémská kaple byla ve své historii několikrát přestavována a dokonce v roce 1786 na příkaz Josefa II. zbořena

Málokdo z nás tuší, že současná Betlémská kaple je pouze replikou, která byla opět otevřena v roce 1952 a bohužel už to není původní místo, kde slavný mistr Jan Hus svými kázáními bojoval za pravdu

Dnes je tato národní kulturní památka v majetku Českého vysokého učení technického a je využívána především k výstavním účelům.

Evropský den parků

Evropský den parků se slaví od roku 1999. S návrhem na jeho vyhlášení přišla organizace Europarc Federation, která se zabývá mezinárodní ochranou přírody. Cílem Evropského dne parků je zvyšování povědomí o ochraně přírodních území většího rozsahu. Prvním národním parkem světa byl americký Yellowstone. Vyhlášen byl již v roce 1872. V České republice máme aktuálně 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí.


Psalo se 24. května 2016: