Býk
Autor: CNC

23. duben <<< 24. duben >>> 25. duben

Lidé narození 24. dubna jsou Býci.  


Svátek slaví Jiří

  • Ženský protějšek: Jiřina
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Jirka, Jiříček, Jiřík, Jíra, Jiřin
  • Původ: Jméno Jiří nemá zcela jasný původ. Podle jedné teorie je spojováno s řeckým slovem „geórgos“, jehož význam je „rolník“ nebo „zemědělec“. Podle jiného výkladu vychází jméno ze staroruského slova „jurkij“, které znamená „hbitý, obratný“. 
  • Povaha: Jirkové jsou inteligentní. Mají v sobě vnitřní neklid. Přesto jsou ve svém jednání velmi přesvědčiví.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Vodnáře, LvaBerana a Raka.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den skautů a skautek

Zakladatelem skautingu byl sir Robert Baden-Powell a právě ten stanovil jako patrona skautek a skatů svatého Jiřího. Svatý Jiří symbolizuje boj dobra proti zlu, čestnost, statečnost a pravdu. To jsou hodnoty, které každý skaut musí vyznávat. Den, kdy má svatý Jiří svátek je stanoven jako Den skautů. Skauting je celosvětově známý a oblíbený. Den skautů připadá na 24. dubna pouze v České republice – v ostatních zemích je datum různé v rozmezí od ledna do září. 

Na oslavu tohoto dne by měl každý skaut obléct skautský kroj nebo navléct na krk skautský šátek. Někteří skauti znovu provedou svůj skautský slib

Skauting byl založenAnglii v roce 1907 a odsud se dostal do celého světa. V České republice byl v roce 1914 založen Junák – český skaut, z. s. Jedná se o největší organizaci dětí a mládeže v Česku. Junák je členem Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové asociace skautek (WAGGGS). Český skauting neměl v historii lehkou pozici. Od svého založení byl několikrát zrušen a poté opět obnoven. I v dnešní moderní době si nachází své příznivce a oblíbenost skautingu každým rokem roste stejně jako počet členů Junáku. 

Světový den laboratorních zvířat

24. duben se roku 1979 stal Světovým dnem laboratorních zvířat. Má lidem připomenout, že jsou do klecí zavírána zvířata, aby byla fyzicky i psychicky týrána kvůli nejrůznějším pokusům a testům.

Zvířata jsou používána nejen k testování léků a výzkumu nemocí, ale též mimo jiné kosmetiky, veškerých chemických látek, hnojiv, pesticidů, barev, prostředků pro domácnost, alkoholu, cigaret či drog. Ročně jich je v laboratořích po celém světě použito víc než sto milionů. Na zvířatech se pokusy provádějí i při výuce ve školních laboratořích.

V České republice se problematice pokusných zvířat věnuje organizace Svoboda zvířat. Podle ní si člověk stále více uvědomuje jak utrpení zvířat, tak nespolehlivost těchto pokusů. Roste počet lidí, kteří se zajímají o to, co nakupují a snaží se vybírat zboží, při jehož výrobě netrpělo žádné zvíře.

Organizace Svoboda zvířat usiluje o lepší svět pro zvířata a snaží se měnit legislativu i myšlení lidí v jejich prospěch. Poukazuje na to, že výsledky pokusů na zvířatech nejdou jednoduše aplikovat na lidi. Vysoké procento léků, které úspěšně projdou pokusy na zvířatech, u lidí selže. Nefungují, anebo jsou dokonce nebezpečné. Zároveň může docházet i k zahození slibných léků, protože selžou u zvířat.

Existuje řada metod testování bez použití zvířat, a to například využití buněčných a tkáňových kultur společně s moderními digitálními technologiemi. Často jsou přesnější, levnější a přinášejí rychlejší výsledky.  

 

Kdo se narodil 24. dubna

  • 1921 – Jaroslav Mareš, herec († 29. října 2003)
  • 1942 – Milena Černá, lékařka, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, předsedkyně české pobočky Evropské sítě proti chudobě († 15. září 2021)
  • 1963 – Ladislav Křížek, zpěvák
  • 1976 – Roman Kresta, automobilový závodník

Svět