Lidé narození 24. dubna jsou Býci.  


Svátek slaví Jiří

  • Ženský protějšek: Jiřina
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Jirka, Jiříček, Jiřík, Jíra, Jiřin
  • Původ: Jméno Jiří nemá zcela jasný původ. Podle jedné teorie je spojováno s řeckým slovem „geórgos“, jehož význam je „rolník“ nebo „zemědělec“. Podle jiného výkladu vychází jméno ze staroruského slova „jurkij“, které znamená „hbitý, obratný“. 
  • Povaha: Jirkové jsou inteligentní. Mají v sobě vnitřní neklid. Přesto jsou ve svém jednání velmi přesvědčiví.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Vodnáře, LvaBerana a Raka.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní den skautů a skautek

Zakladatelem skautingu byl sir Robert Baden-Powell a právě ten stanovil jako patrona skautek a skatů svatého Jiřího. Svatý Jiří symbolizuje boj dobra proti zlu, čestnost, statečnost a pravdu. To jsou hodnoty, které každý skaut musí vyznávat. Den, kdy má svatý Jiří svátek je stanoven jako Den skautů. Skauting je celosvětově známý a oblíbený. Den skautů připadá na 24. dubna pouze v České republice – v ostatních zemích je datum různé v rozmezí od ledna do září. 

Na oslavu tohoto dne by měl každý skaut obléct skautský kroj nebo navléct na krk skautský šátek. Někteří skauti znovu provedou svůj skautský slib

Skauting byl založenAnglii v roce 1907 a odsud se dostal do celého světa. V České republice byl v roce 1914 založen Junák – český skaut, z. s. Jedná se o největší organizaci dětí a mládeže v Česku. Junák je členem Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové asociace skautek (WAGGGS). Český skauting neměl v historii lehkou pozici. Od svého založení byl několikrát zrušen a poté opět obnoven. I v dnešní moderní době si nachází své příznivce a oblíbenost skautingu každým rokem roste stejně jako počet členů Junáku.  


Psalo se 24. dubna před rokem: