Lidé narození 23. dubna jsou Býci.  


Svátek slaví Vojtěch

  • Ženský protějšek: Vojtěška
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Vojta, Vojtíšek, Vojtík, Vojtí
  • Původ: Jméno Vojtěch je slovanského původu. Tvoří jej slova „woj“ (vojna, válka) a „ciech“ (radost). Význam jména je tedy „radostný válečník“ nebo „radost z boje“.
  • Povaha: Vojtěchové to nemají v životě snadné. Musí řešit spoustu starostí a naopak je čeká málo příjemných věcí. Jdou z extrému do extrému. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Vodnáře a Raka.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Den anglického jazyka

Angličtina je označována jako světový jazyk. Pokud se chtějí lidé různých národností spolu domluvit a komunikovat, mnohdy používají právě angličtinu. Takovýchto jazyků je podle OSN více. Je jich přesně 6 a jsou označovány jako úřední jazyky OSN. Patří sem Arabština, Čínština, Angličtina, Francouzština, Ruština a Španělština. V roce 2010 Ministerstvo pro veřejné informace rozhodlo, že každý jazyk si zaslouží svoji oslavu, a tak každý úřední jazyk OSN slaví svůj svátek. Cílem svátku je oslavit mnohojazyčnost, kulturní rozmanitost a historii daného jazyka. 

23. dubna slaví svátek Angličtina. Toto datum si s sebou nese velkou symboliku. Právě 23. duben je považován za den narození, ale i úmrtí, Williama Shakespeara. Právě Shakespeare velmi přispěl k formování angličtiny svou uměleckou tvorbou. V době jeho života docházelo k zásadnímu formování angličtiny a Shakespeare podpořil moderní angličtinu. Vymyslel mnoho nových slov a frází. 

Angličtina se začala objevovat už v 5. století, kdy do Británie vtrhly germánské kmeny a následně Vikingové a každý přispěl k jazyku svým způsobem. Za vlády Williama I. byla spíše propagována francouzština. V té době, kolem roku 1066, docházelo ke komunikačním problémům. Nižší vrstva používala angličtinu, vyšší vrstva francouzštinu. Francouzština ovlivňovala angličtinu, snad proto se dnes uvádí, že zhruba 45% anglických slov má francouzský původ. Lid a vyvíjející se tisk podpořil rozmach angličtiny a tato se stala úředním jazykem.

Mezinárodní den knihy a autorského práva

Mezinárodní den knihy a autorského práva je věnován všem autorům knih na celém světě. Organizace UNESCO zvolila 23. duben proto, že v tento den v roce 1616 zemřelo hned několik velmi významných osobností světové literatury jako například William Shakespeare, Miguel de Cervantes nebo Garcilaso de la Vega. Tato událost má podpořit četbu a projevit respekt autorům, kteří svými díly přispívají ke kulturnímu rozvoji. Tento den také připomíná jejich autorská práva. 


Psalo se 23. dubna před rokem: