Čeština, matematika, občanská nauka, informatika či dějepis? V průzkumu společnosti Rondo Data na reprezentativním vzorku 2500 respondentů pro Beehive International school byla dotazovanými jako stěžejní předmět nejčastěji označená angličtina. Po anglickém jazyce následovala čeština a matematika. Zbylé předměty nedosahovaly ani polovičních hodnot. Výuku angličtiny považuje za důležitou přes 85 % dotázaných, přes 70 % dokonce jako velmi důležitou. Z toho důvodu by měl být na vzdělávání světového jazyka kladen největší důraz. Angličtina v současnosti představuje nezbytné vybavení studenta pro budoucí úspěchy a rozvoj kariéry.

Jak jsme na tom s kvalitou vzdělávání? Zde jsou názory rozpolcené. Dle výsledků průzkumu považuje kvalitu výuky angličtiny jako dostatečnou zhruba 51 % respondentů, zbytek si myslí opak. „Děti na českých školách obvykle jen biflují slovíčka a nesmyslně těžkou gramatiku. Při prvním setkání s jazykem v praxi se však nedokážou zeptat ani na cestu,“ říká ředitelka bilingvní školy Beehive Martina Přenosilová. Častým problémem je, že dítě s jazykem začíná příliš pozdě. Pokud má jedinec dosáhnout v druhém (vedle mateřského) jazyce vysoké úrovně,  je podle odborníků nutné, aby s výukou začal do šesti let. Tento názor sdílí i více jak polovina dotázaných. Ideální je proto konfrontovat dítě s angličtinou již v mateřské škole. „Názor že by učení cizích jazyků kazilo dětem dětství je absolutní nesmysl. U nás ve školce se děti učí angličtinu tak přirozeně, jak jen to jde. A ano, má to velký smysl. V době, kdy se děti, které jsou teď na základních školách, dostanou na pracovní trh, bude angličtina naprosto samozřejmým pracovním nástrojem všech,“ dodává Martina Přenosilová.

Češi se dle mezinárodních srovnávacích testů ve znalosti angličtiny zlepšují nejvíce z celé Evropy, stále ale nestačí například na sousední Německo či Rakousko. Úroveň jazyka na pokročilé úrovni ovládá v dnešní době více jak 60 % mladých Čechů. Za progres mohou implementace anglického jazyka do základního vzdělávání již od první třídy, zvýšená kvalita učebních materiálů, praktické využívání jazyka v každodenním životě (filmy, hry, práce na počítači) a především nezbytnost využívání angličtiny jako komunikačního prostředku v zaměstnání. Znalost angličtiny je dnes požadovaná u dvou třetin nabízených pracovních pozic.

O BEEHIVE

Beehive International School je jedinečná škola, která nabízí vzdělávání v anglickém jazyce již od útlého věku dítěte. Vzdělávání dětí ve škole probíhá již od jesliček a přechází přes mateřskou školu k plně bilingvnímu vzdělávání na základní škole. Výuka v jednotlivých stupních na sebe plynně navazuje a zajišťuje tak komplexní rozvoj dítěte. Od nejnižšího stupně vzdělávací soustavy Beehive International School dochází k propojení českého a britského kurikula. Právě spojením českých i britských osnov v jejich plné míře dosahujeme naprosto unikátní vzdělávacího programu, který u nás nemá obdoby. Naší studenti tak mají jedinečnou možnost zachytit nejenom český, ale i britský vzdělávací program a tím si otevřít dveře do celého světa mezinárodních vzdělávacích institucí. Kromě toho také Beehive úzce spolupracuje s mezinárodní školou American Academy, která studentům umožňuje velkou svobodu při volbě předmětů, klade důraz na rozvoj kompetencí, samostatnost, kreativitu a tematickou a projektovou výuku. Tento systém je pro středoškolské vzdělávání ideální zejména z hlediska přípravy na budoucí působení na zahraničních univerzitách. Více informací je k dispozici na www.beehive.cz.