Beran
Autor: CNC

14. duben <<< 15. duben >>> 16. duben

Lidé narození 15. dubna jsou Berani.  


Svátek slaví Anastázie

  • Mužský protějšek: Anastáz
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Anastázka, Stázka, Stázička, Stázinka
  • Původ: Jméno Anastázie je řeckého původu. Vychází z řeckého slova „anástasis“, které znamená „vzkříšení“ nebo „zmrtvýchvstání“. Anastázie je tedy „vzkříšená“.
  • Povaha: Anastázie jsou rodinné typy. Vytváří pro své nejbližší zázemí, pocit klidu a bezpečí. Jsou láskyplné a praktické.  
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení Raka, Ryb, Berana, Lva a Kozoroha.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Požár Notre-Dame

15. duben se zapsal do historie Francie jako den, kdy byla požárem z části zničena nejnavštěvovanější památka Paříže. Katedrála Notre – Dame začala hořet kolem 18:20 v pondělí 15. dubna 2019 a pro celou Francii, ale i svět, to byly chvíle obav o další osud tohoto historického skvostu.

Na katedrále zrovna probíhala rekonstrukce střechy. Když katedrála začala hořet, konala se uvnitř mše. Na požár se přišlo až ve chvíli, kdy byly vidět z okolí plameny, které šlehají ze střechy. Všichni, kdo byli uvnitř, byli rychle evakuováni. Zdejší kaplan při své evakuaci ihned vynesl trnovou korunu Ježíše Krista, která byla součástí expozice. Během několika minut byli na místě také hasiči, kteří se ihned pustili do práce. Více než 400 hasičů hasilo požár a dalších 100 vynášelo cenné artefakty a klenoty. Na blízké Seině byly 2 lodě, které přečerpávaly vodu do hasicích hadic. Hašení probíhalo výhradně zevnitř katedrály, aby došlo k co nejmenším škodám na vnitřním vybavení. Po 12 hodinách byl požár uhašen. 

Během požáru byla zničená olověná střecha, vitrážová okna, část nosných kleneb v chrámové lodi, sanktusová věž a dubová část střechy, na kterou byly použity duby už z 13. století. Většina obrazů, soch, zvonů a další výzdoba a expozice přežila požár bez následků nebo byla poškozena pouze unikajícím kouřem. Během požáru nikdo nezemřelStávající prezident Emmanuel Macron přislíbil obnovu katedrály do 5 let a vyhlásil mezinárodní sbírku, do které se zapojila také Česká republika prostřednictvím různých charitativních koncertů a sbírek. 

Tato gotická katedrála je známa také jako Chrám Matky Boží v Paříži. Byla postavena v letech 1163 – 1345 a proslavil ji Victor Hugo svým stejnojmenným románem v roce 1831.

1818: V Praze bylo založeno Národní muzeum

15. dubna 1818 bylo za vlády Františka I. v Praze založeno Vlastenské muzeum ze soukromích sbírek tehdejších hrabat. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v letech 1854 až 1919 Museum Království českého a poté Národní muzeum.

Od roku 1891 sídlí v novorenesanční historické hlavní budově v horní části Václavského náměstí v Praze. Pod Národní muzeum spadá řada dalších expozic v muzeích a památnících, a to nejen v Praze, ale po celých Čechách. Sbírky Národního muzea dnes obsahující víc než 13 milionů předmětů.

Roku 2002 tehdejší ministr kultury Pavel Dostál jmenoval generálním ředitelem Národního muzea historika a slovakistu Michala Lukeše, který se tak ve svých 26 letech stal nejmladším šéfem národní kulturní instituce v Evropě.

Pod jeho vedením začalo Národní divadlo vzkvétat. Došlo mimo jiné k opravě zchátralých budov, jako jsou Národní památník na Vítkově, České muzeum hudby či Národopisné muzeum, a k zajištění moderní péče o sbírky. Kromě toho Lukeš prosadil rekonstrukci budovy Národního muzea na Václavském náměstí, na kterou dokonce zajistil finanční prostředky. Pro NM se mu navíc podařilo získat objekt bývalého Federálního shromáždění.

Kdo se narodil 15. dubna

Svět