Býk
Autor: CNC

Lidé narození 14. května jsou Býci.  


Svátek slaví Bonifác

  • Ženský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Bonifácek, Boník, Boníček, Boni
  • Původ: Jméno Bonifác je latinského původu. Vzniklo z fráze „homo boni fati“, která znamená „člověk dobrého osudu“ nebo „člověk dobrého původu“. Z latinského jména Bonifatius pak vzešel český Bonifác.
  • Povaha: Bonifácové jsou plní energie. Milují dobrodružství a adrenalin. Zklidní se až v pozdějším věku. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Lva, Kozoroha,  BýkaStřelce.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Nezávislost Izraele

14. května slaví izraelský stát den nezávislosti. Celé generace Židů snili o obnovení státnosti na území starověkých židovských království a to se v květnu 1948 podařilo.

Myšlenkou založit samostatný stát se poprvé zaobíral v 19. století vídeňský židovský novinář a zakladatel sionistického hnutí Theodor Herzl. Usiloval o návrat Židů do země svých předků a symbolem byl pahorek Sion v Jeruzalémě. Palestina však v té době patřila pod Osmanskou říši a tak šance tuto vizi úspěšně realizovat byla mizivá. Až po 1. světové válce začaly vznikat židovské usedlosti na území jejich předků a tím více touha po nezávislosti.

Během 2. světové války bylo nacisty vyhlazeno téměř šest milionů Židů, což mělo pro další události a vznik samostatného židovského státu obrovský význam.

V roce 1947 rozhodnutím Valného shromáždění OSN byla Palestina rozdělena na dva státy, židovský a arabský a Jeruzalém se stal samostatným mezinárodním městem spravovaným Spojenými národy. Začaly vznikat nepokoje a Arabové se snažili vzniku samostatného státu, který Židé plánovali, zabránit.

14. května 1948 den před vypršením britského mandátu Palestina byla přijata deklarace nezávislosti a vyhlášen stát Izrael.

Psalo se 14. května před rokem: