Býk
Autor: CNC

13. květen <<< 14. květen >>> 15. květen

Lidé narození 14. května jsou Býci.  


Svátek slaví Bonifác

  • Ženský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Bonifácek, Boník, Boníček, Boni
  • Původ: Jméno Bonifác je latinského původu. Vzniklo z fráze „homo boni fati“, která znamená „člověk dobrého osudu“ nebo „člověk dobrého původu“. Z latinského jména Bonifatius pak vzešel český Bonifác.
  • Povaha: Bonifácové jsou plní energie. Milují dobrodružství a adrenalin. Zklidní se až v pozdějším věku. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Lva, Kozoroha,  BýkaStřelce.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Nezávislost Izraele

14. května slaví izraelský stát den nezávislosti. Celé generace Židů snili o obnovení státnosti na území starověkých židovských království a to se v květnu 1948 podařilo.

Myšlenkou založit samostatný stát se poprvé zaobíral v 19. století vídeňský židovský novinář a zakladatel sionistického hnutí Theodor Herzl. Usiloval o návrat Židů do země svých předků a symbolem byl pahorek Sion v Jeruzalémě. Palestina však v té době patřila pod Osmanskou říši a tak šance tuto vizi úspěšně realizovat byla mizivá. Až po 1. světové válce začaly vznikat židovské usedlosti na území jejich předků a tím více touha po nezávislosti.

Během 2. světové války bylo nacisty vyhlazeno téměř šest milionů Židů, což mělo pro další události a vznik samostatného židovského státu obrovský význam.

V roce 1947 rozhodnutím Valného shromáždění OSN byla Palestina rozdělena na dva státy, židovský a arabský a Jeruzalém se stal samostatným mezinárodním městem spravovaným Spojenými národy. Začaly vznikat nepokoje a Arabové se snažili vzniku samostatného státu, který Židé plánovali, zabránit.

14. května 1948 den před vypršením britského mandátu Palestina byla přijata deklarace nezávislosti a vyhlášen stát Izrael.

Narodil se Karel IV.

14. května 1316 se narodil Karel IV., syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského, zvaného Slepý, mimo český prostor Jan Český. Byl pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Francouzském zvaném Sličný.

Karel IV. byl jedenáctý český král vládnoucí jako Karel I. od srpna 1346 až do své smrti v listopadu 1378 a od roku 1355 císař římský. Stal se prvním českým králem, který byl také císařem Svaté říše římské.

Jako český král proslul především založením univerzity v Praze (1348), výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného (později Karlova) mostu, který je nejstarším stojícím mostem přes Vltavu, či zbudováním hradu Karlštejn. Spolu s otcem započali se stavbou Svatovítského chrámu.

Karel IV., který je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin, se ženil čtyřikrát. Jeho první manželkou byla moravská markraběnka Blanka z Valois, po jejíž smrti (1. srpna 1348) si Karel v březnu 1349 vzal dceru rýnského falckraběte Rudolfa II. a Anny Korutanské (Tyrolské) Annu Falckou. Ta ale zemřela již 2. února 1353.

Jeho třetí ženou se 27. května 1353 stala Anna Svídnická, která mu porodila prvního syna, budoucího krále Václava IV. Zemřela při porodu syna, který nedostal jméno,11. července 1362. Sedmačtyřicetiletý císař římský se počtvrté oženil 21. května 1363 s Alžbětou Pomořanskou, jíž bylo v době sňatku 16 let. Karel IV. měl celkem 12 legitimních potomků.

Kdo se narodil 14. května

Svět