Pištěk je coby malíř známý především svými fotorealistickými obrazy. "Charakteristickým se pro něj stal svět automobilových závodů, které dokázal zachytit v sugestivních detailech. V jeho obrazech cítíme rovněž obdiv ke klasickým etapám evropského malířství. Láká ho vícevrstevnaté vizuální vyprávění s množstvím různých odkazů k umění i okolnímu světu," uvedl kurátor výstavy Martin Dostál.

"Jedním z klíčových témat je také svět filmu a jeho hra na fikci a skutečnost. Šálení smyslů, kterými nás svět obklopuje, jeho krása i pomíjivost, prostupnost detailů a celku, zkoumání pravosti i pravdy, to jsou nosné prvky Pištěkova díla. Jdou z obrazů do filmu a do reálného života i naopak," uvedl kurátor. Výstava obsahuje díla zapůjčená od soukromých sběratelů, českých galerií i od Pištěka.

Výtvarník neustále maluje. "Nyní opravuju jednu starou věc, kterou jsem kdysi nedodělal, a teď mi to nedá, abych ji nechal jen opřenou o zeď. Snažím se ji dodělat, abych z ní měl radost. Patří do období, kdy jsem byl silně ovlivněn automobilismem," řekl ČTK Pištěk.

V poslední velké sérii obrazů se Pištěk zabýval astrofyzikem Stephenem Hawkingem. "Absolutně mě fascinuje tím víc, čím míň tomu rozumím, ale snažím se k tomu najít nějakou svoji cestu. V různých obdobích mé kariéry jsem byl fascinovaný prostorem, člověkem v prostoru. Kde je ten problém nanejvýš aktuální, je právě astrofyzika," uvedl Pištěk.

Pištěk je autorem kostýmů pro filmy Tři oříšky pro Popelku, Marketa Lazarová, Postřižiny či seriály Arabela nebo Návštěvníci. Za kostýmy k Formanově filmu Amadeus získal Oscara, francouzského Césara za kostýmy k filmu Valmont.