Řádný kapitán vyšetřovatelům řekl, že majitelé rejdařství jeho varování ignorovali. Podle prokuratury je upozornil, že trajekt by kvůli špatné stabilitě neměl přepravovat příliš mnoho nákladu.

Prokuratura ale podle AP neuvedla, kdy zmíněný kapitán společnost varoval. Také nevěděla, zda se kvůli stabilitě lodi obrátil na majitele opakovaně. Zpráva o testu stability z letošního konce ledna uvádí, že poloha těžiště trajektu se po stavebních úpravách přesunula výše a že je loď méně stabilní. Přestavba, kterou plavidlo podstoupilo od ledna 2012 do loňského února, zvýšila počet kajut.

Jihokorejská prezidentka Pak Kun-hje se v úterý veřejně omluvila za nedostatečnou reakci při zvládání katastrofy. Příbuzní obětí, jejichž většinu tvoří studenti, ale její omluvu odmítli jako neupřímnou, a vyzvali k co nejrychlejšímu vyproštění zbylých obětí.

Pak Kun-hje se omluvila za "neschopnou" počáteční reakci vlády na potopení lodi. Její omluva přišla v době, kdy sílí kritika a hněv rodin obětí, podle nichž vláda neudělala dost, aby jejich milované a blízké ochránila.

Na lodi bylo 476 osob, většinou studentů z jedné střední školy, kteří jeli na výlet na ostrov Čedžu. Přežilo jen 174 osob včetně 22 z 29 členů posádky.