Středa 4. října 2023
Svátek slaví František, zítra Eliška
Oblačno 18°C

Jak volit v parlamentních volbách 2017 - termín a systém

Termín voleb do poslanecké sněmovny 2017

Podle Článku 17, odst. (1) Ústavy České republiky, se Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konají ve lhůtě počínajíc třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017 se tak budou konat v pátek a sobotu 20. – 21. října 2017.

Konečné výsledky voleb v ČR

Vstup do speciálu
Sečteno: 100.00 %
Účast: 60.84 %
29.64 %
ANO
11.32 %
ODS
10.79 %
Piráti
10.64 %
SPD
7.76 %
KSČM
7.27 %
ČSSD

Kdo může volit

Volit může každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku 18 let.

Jak se volí do poslanecké sněmovny

V případě voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si volič ve volební místnosti za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek kandidujícího subjektu (strana, hnutí, koalice), který chce podpořit. Obálku s lístkem poté vhodí do hlasovací urny.

Parlamentní volby umožňují voliči preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce. Jméno kandidáta může zakroužkovat. Tuto preferenci může volič udělit maximálně čtyřem kandidátům na pouze jednom hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na kandidátní listině před ním.

Kde volit

Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče informuje nejpozději 15 dnů před volbami. Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají pokaždé. V případě závažného zdravotního důvodu může volič požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost.

Volební lístky

Nejpozději jeden den před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Pro každou politickou stranu, hnutí či koalici je jeden lístek. Hlasovací lístky si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti.

Voličský průkaz

Hlasovat je možné i jinde, než v místě trvalého bydliště. Stačí si jen vyřídit voličský průkaz. Ten může člověk získat na Obecním úřadu v místě svého trvalého bydliště. Obecní úřad může voličské průkazy vydat nejdříve 5. října, občané o něj mohou zažádat nejpozději do 18. října do čtyř hodin odpoledne. Na úřad občané nemusí osobně, o voličský průkaz je možné zažádat poštou. K tomu je potřeba žádost s úředně ověřeným podpisem podaná prostřednictvím datové schránky.

Systém a pravidla parlamentních voleb

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají každé čtyři roky dle zásady poměrného zastoupení. Do dolní komory parlamentu se volí celkem 200 poslanců a volby vyhlašuje prezident ČR. Kandidovat může každý svéprávný občan starší 21 let. Podle zákona se volby konají vždy v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Jednotlivé kraje (V ČR jich máme 14) se dělí na volební okrsky. Každý kraj má určen maximální počet kandidátů na kandidátní listině - nejvíce jich má Praha a Moravskoslezský kraj (36) a nejméně Karlovarský (14). V každém okrsku spočítá obdržené hlasy volební komise, která výsledky předá příslušnému krajskému pracovišti Českého statistického úřadu (ČSÚ).

ČSÚ poté přepočítá počet hlasů na mandáty, které se rozdělí mezi kandidující subjekty. Strany či hnutí, které nesplnily stanovenou uzavírací klauzuli 5 % získaný hlasů v rámci celé ČR, jsou vyřazeny a nemají na mandát nárok. Mandáty jsou jednotlivým kandidátům strany přiřazovány podle jejich pořadí na kandidátkách. Ovlivnit to mohou voliči díky preferenčním hlasům.

Volby 2017 - Přehled lídrů a kandidátek ZDE

Volby 2017 - Výsledky voleb najdete ZDE

Vše o parlamentních volbách 2017 čtěte ZDE

 

Doporučujeme

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa